Sông Đà 4: Doanh thu sụt giảm, lãi rơi tự do

(VTC News) - Doanh thu thuần của CTCP Sông Đà 4 (mã chứng khoán SD4) đạt hơn 197,9 tỷ đồng trong quý 3, giảm 43% so cùng kỳ trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 27%, chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu 2018.

Cũng theo báo cáo, lũy kế doanh thu thuần 9 tháng của doanh nghiệp này là hơn 618 tỷ đồng, giảm 122,5 tỷ đồng so cùng thời điểm năm trước, tức giảm 16,5%.

Song Da 4: Doanh thu sut giam, lai roi tu do hinh anh 1

 Công trình thủy điện Xekaman 1 do CTCP Sông Đà 4 làm thầu chính. (Ảnh: songda4)

Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp trong quý 3 là 27 tỷ đồng, giảm 20,5%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong khoảng thời gian trên là 78 tỷ đồng, thấp hơn gần 9 tỷ so cùng kỳ năm trước. Song, chi phí tài chính lại tăng từ 12,7 tỷ đồng lên gần 14 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của doanh nghiệp quý 3 là 11,9 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm là 39 tỷ đồng. Trong đó, 77% là để trả lương, 16,4% là các khoản chi phí bằng tiền mặt, còn lại là chi phí nguyên vật liệu, khấu hao tài sản cố định và phí dịch vụ mua ngoài.

Trong quý này, SD4 nghi nhận khoản thu nhập khác tăng đột biến tới 751%.

Kết quả, doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế hơn 2 tỷ trong quý 3, giảm 27%. Lũy kế 9 tháng đạt hơn 8,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thế, giảm 70,4%.

Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh có nhiều thay đổi, dương 108 tỷ đồng thay vì âm 67,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư tiếp tục âm hơn 1,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 60,6 tỷ đồng.

Hiện nợ phải trả của Sông Đà 4 là hơn 1.095 tỷ đồng, trong đó 92,6% là nợ ngắn hạn.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SD4 đang ì ạch mức giá 7.000 đồng/cổ phiếu. Sau hai phiên giảm giá ngày 23 và 24/10, cổ phiếu SD4 giữ giá vào ngày giao dịch hôm qua, 25/10.

Hoàng Hưng
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU