• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Soi bảng lương 'trên trời' của nhân viên Google

Cộng tác viên, bán hàng online và nhân viên hoạt động nhận mức lương tháng 4.183 USD

Cộng tác viên, bán hàng online và nhân viên hoạt động nhận mức lương tháng 4.183 USD

Vị trí cộng tác viên AdWords chỉ nhỉnh hơn cộng tác viên truyền thống một chút. AdWords là một trong những nền tảng quảng cáo quy mô nhất Google. Mỗi cộng tác viên AdWords nhận mức lương 4.700 USD.

Vị trí cộng tác viên AdWords chỉ nhỉnh hơn cộng tác viên truyền thống một chút. AdWords là một trong những nền tảng quảng cáo quy mô nhất Google. Mỗi cộng tác viên AdWords nhận mức lương 4.700 USD.

Quản lý tài khoản giải quyết các vấn đề liên quan đế doanh số và quan hệ marketing với những khách hàng lớn và cụ thể. Một lượng lớn các nhân viên bán hàng của Google được bố trí tại New York. Nhân viên quản lý tài khoản có mức lương 5.923 USD.

Quản lý tài khoản giải quyết các vấn đề liên quan đế doanh số và quan hệ marketing với những khách hàng lớn và cụ thể. Một lượng lớn các nhân viên bán hàng của Google được bố trí tại New York. Nhân viên quản lý tài khoản có mức lương 5.923 USD.

Kỹ sư phần mềm thực tập nhận lương 5.800 - 7.500 USD. Kỹ sư phần mềm thực tập tại Google thực ra kiếm không ít tiền, so với nhân viên bán hàng và marketing. Google là một trong những công ty trả lương thực tập cao nhất làng công nghệ.

Kỹ sư phần mềm thực tập nhận lương 5.800 - 7.500 USD. Kỹ sư phần mềm thực tập tại Google thực ra kiếm không ít tiền, so với nhân viên bán hàng và marketing. Google là một trong những công ty trả lương thực tập cao nhất làng công nghệ.

Giám đốc tài khoản cao cấp có mức lương 7.770 USD. Một số nhân viên quản lý tài khoản kiếm nhiều tiền hơn kỹ sư thực tập, nhưng không nhiều hơn kỹ sư phần mềm truyền thống. Tuy nhiên, khoản lương trên không hề tồi chút nào.

Giám đốc tài khoản cao cấp có mức lương 7.770 USD. Một số nhân viên quản lý tài khoản kiếm nhiều tiền hơn kỹ sư thực tập, nhưng không nhiều hơn kỹ sư phần mềm truyền thống. Tuy nhiên, khoản lương trên không hề tồi chút nào.

Quản lý cơ sở dữ lieu có mức lương 8.360 USD.

Quản lý cơ sở dữ lieu có mức lương 8.360 USD.

Nhân viên phân tích tài chính nhận lương 8.604 USD. Ông lớn tìm kiếm cần các nhà phân tích tài chính để đảm bảo các bản báo cáo của công ty là chính xác, đồng thời kiểm soát số tiền công ty thu về từ những sản phẩm cụ thể.

Nhân viên phân tích tài chính nhận lương 8.604 USD. Ông lớn tìm kiếm cần các nhà phân tích tài chính để đảm bảo các bản báo cáo của công ty là chính xác, đồng thời kiểm soát số tiền công ty thu về từ những sản phẩm cụ thể.

Phân tích kinh doanh có mức lương 8.700 USD. Google vẫn cần thuê những phân tích gia kinh doanh để đảm bảo hoạt động tài chính được suôn sẻ.

Phân tích kinh doanh có mức lương 8.700 USD. Google vẫn cần thuê những phân tích gia kinh doanh để đảm bảo hoạt động tài chính được suôn sẻ.

Nhân viên thiết kế giao diện người dung có mức lương 8.790 USD

Nhân viên thiết kế giao diện người dung có mức lương 8.790 USD

Kỹ sư mạng lưới nhận lương 8.961 USD. Các kỹ sư mạng lưới đảm bảo mọi thứ hoạt động thông suốt trong mạng nội bộ công ty. Bạn không thể kiểm tra hệ thống code hay liên lạc nội bộ nếu không có mạng lưới đủ mạnh.

Kỹ sư mạng lưới nhận lương 8.961 USD. Các kỹ sư mạng lưới đảm bảo mọi thứ hoạt động thông suốt trong mạng nội bộ công ty. Bạn không thể kiểm tra hệ thống code hay liên lạc nội bộ nếu không có mạng lưới đủ mạnh.

Nghiên cứu trải nghiệm khách hang nhận lương 9.378 USD

Nghiên cứu trải nghiệm khách hang nhận lương 9.378 USD

Quản lý tiếp thị sản phẩm nhận lương 9.851 USD. Các nhân viên quản lý tiếp thị sản phẩm sẽ quyết định khách hàng cần gì, muốn gì từ một sản phẩm của công ty. Công việc này đòi hỏi khá nhiều quá trình nghiên cứu, và là vị trí trọng yếu trong việc gìn giữ vị trí của Google trên thị trường.

Quản lý tiếp thị sản phẩm nhận lương 9.851 USD. Các nhân viên quản lý tiếp thị sản phẩm sẽ quyết định khách hàng cần gì, muốn gì từ một sản phẩm của công ty. Công việc này đòi hỏi khá nhiều quá trình nghiên cứu, và là vị trí trọng yếu trong việc gìn giữ vị trí của Google trên thị trường.

Lương tháng của kỹ sư phần mềm là 9.916 USD. Kỹ sư phần mềm là những 'cần câu cơm' của Google. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo mọi thứ được hoàn thành và viết code cho mọi sản phẩm của Google, như Tìm kiếm và Android.

Lương tháng của kỹ sư phần mềm là 9.916 USD. Kỹ sư phần mềm là những 'cần câu cơm' của Google. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo mọi thứ được hoàn thành và viết code cho mọi sản phẩm của Google, như Tìm kiếm và Android.

Kỹ sư bán hang nhận lương 9.970 USD. Kỹ sư bán hàng giúp khách hàng của Google giải quyết các vấn đề kỹ thuật với bất cứ sản phẩm nào họ đang phát triển. Đây là vị trí cực kỳ quan trọng đối với những công ty khai thác những ứng dụng của Google như Gmail.

Kỹ sư bán hang nhận lương 9.970 USD. Kỹ sư bán hàng giúp khách hàng của Google giải quyết các vấn đề kỹ thuật với bất cứ sản phẩm nào họ đang phát triển. Đây là vị trí cực kỳ quan trọng đối với những công ty khai thác những ứng dụng của Google như Gmail.

Kỹ sư bảo trì trang web nhận lương 10.350 USD.

Kỹ sư bảo trì trang web nhận lương 10.350 USD.

Kỹ sư nghiên cứu phần mềm nhận lương 10.576 USD. Google cũng thuê các kỹ sư để nghiên cứu dự án mới có tiềm năng trở thành các sản phẩm Google. Ví dụ như Google Glass.

Kỹ sư nghiên cứu phần mềm nhận lương 10.576 USD. Google cũng thuê các kỹ sư để nghiên cứu dự án mới có tiềm năng trở thành các sản phẩm Google. Ví dụ như Google Glass.

Quản lý sản phẩm có mức lương 11.560 USD. Quản lý sản phẩm là nhân vật trọng yếu trong mỗi dự án của Google. Họ tương tác với nhóm bán hàng, kỹ sư phần mềm, quản lý marketing, và mọi bộ phận khác của một dự án. Một số sản phẩm vượt trội nhất của Google đã không thể ra mắt nếu không có người quản lý sản phẩm tốt.

Quản lý sản phẩm có mức lương 11.560 USD. Quản lý sản phẩm là nhân vật trọng yếu trong mỗi dự án của Google. Họ tương tác với nhóm bán hàng, kỹ sư phần mềm, quản lý marketing, và mọi bộ phận khác của một dự án. Một số sản phẩm vượt trội nhất của Google đã không thể ra mắt nếu không có người quản lý sản phẩm tốt.

Kỹ sư nghiên cứu có lương tháng 11.670 USD. Kỹ sư nghiên cứu tại Google sẽ chuyên về lĩnh vực phần cứng của công ty.

Kỹ sư nghiên cứu có lương tháng 11.670 USD. Kỹ sư nghiên cứu tại Google sẽ chuyên về lĩnh vực phần cứng của công ty.

Chuyên gia nghiên cứu nhận lương 11.315 USD. Google thuê một lượng lớn các nhà khoa học trong tổ nghiên cứu.  Công ty đang triển khai nhiều dự án mới mẻ, như xe tự lái, vì vậy cần tới những nhân viên này. Khoa học cũng được công ty ứng dụng vào các sản phẩm khác, như hạ tầng dữ liệu.

Chuyên gia nghiên cứu nhận lương 11.315 USD. Google thuê một lượng lớn các nhà khoa học trong tổ nghiên cứu. Công ty đang triển khai nhiều dự án mới mẻ, như xe tự lái, vì vậy cần tới những nhân viên này. Khoa học cũng được công ty ứng dụng vào các sản phẩm khác, như hạ tầng dữ liệu.

Kỹ sư phần mềm cao cấp có mức lương 12.750 USD. Các kỹ sư phần mềm vẫn đứng đầu thang lương tại Google. Những kỹ sư phần mềm giỏi nhất tại công ty kiếm tiền cũng nhiều nhất, với mức lương cao gấp đôi thời họ còn làm thực tập sinh.

Kỹ sư phần mềm cao cấp có mức lương 12.750 USD. Các kỹ sư phần mềm vẫn đứng đầu thang lương tại Google. Những kỹ sư phần mềm giỏi nhất tại công ty kiếm tiền cũng nhiều nhất, với mức lương cao gấp đôi thời họ còn làm thực tập sinh.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất