Số phận cây sưa 100 tỷ đồng 'mặc áo giáp sắt' được định đoạt ra sao?

(VTC News) - UBND TP Hà Nội vừa có chủ trương đồng ý cho phép người dân bán cây sưa "mặc áo giáp sắt" từng được định giá 100 tỷ đồng ở huyện Chương Mỹ.

Việc mua bán cây sưa 100 tỷ đồng này sẽ thực hiện theo hình thức đấu giá công khai. Số tiền thu từ bán đấu giá được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng của xã.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO