• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Sinh viên năm cuối chụp ảnh tốt nghiệp sớm

ễ tốt nghiệp còn hơn 7 tháng nữa mới diễn ra nhưng trong khuôn viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, các bạn đã lung linh áo cử nhân…thuê để chụp trước.

ễ tốt nghiệp còn hơn 7 tháng nữa mới diễn ra nhưng trong khuôn viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, các bạn đã lung linh áo cử nhân…thuê để chụp trước.

Vẫn không quên những phút tinh nghịch

Vẫn không quên những phút tinh nghịch

Nhóm bạn thân

Nhóm bạn thân

Làm duyên

Làm duyên

Nắm chặt tay nhau

Nắm chặt tay nhau

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất