Sinh viên dành quá nhiều thời gian cho Internet, game online, mạng xã hội
  • Zalo

Sinh viên dành quá nhiều thời gian cho Internet, game online, mạng xã hội

Giáo dục Thứ Năm, 27/12/2018 15:46:00 +07:00

Bộ GD&ĐT thừa nhận thực trạng sinh viên dành quá nhiều thời gian sử dụng Internet, game online, mạng xã hội nên ngại tham gia hoạt động đoàn thể, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống.

Sáng 27/12, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

Hội nghị tập trung thảo luận vào 5 chủ đề chính, trong đó có tình hình tư tưởng chính trị và công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh sinh viên (HSSV); việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV...

IMG_7881 3

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Hội nghị.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, dù đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục HSSV, tuy nhiên sự phối hợp này ở nhiều nơi vẫn chưa chặt chẽ, thiếu thống nhất do hoàn cảnh của các bậc phụ huynh, lãnh đạo địa phương, nhà trường khác nhau.

Vẫn còn tồn tại tình trạng phụ huynh chưa tôn trọng các biện pháp giáo dục của cơ sở giáo dục, nhất là còn tư tưởng giao con em mình cho thầy cô, trường học. Cá biệt còn có phụ huynh, người ngoài xã hội thâm nhập vào trường học uy hiếp, có hành vi bạo lực với thầy cô giáo, người học.

Bộ GD&ĐT nhận thấy việc nắm bắt thông tin, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tốt đẹp cho HSSV qua môi trường mạng gặp nhiều khó khăn về nhân lực, tài chính để duy trì, cập nhật thông tin, phân loại, xử lý còn hạn chế.

Đồng thời, sinh viên dành quá nhiều thời gian cho việc sử dụng internet, game online, mạng xã hội nên ngại tham gia hoạt động đoàn thể, hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống.

Nhiều cơ sở đào tạo áp dụng học tín chỉ nên không còn mô hình lớp niên chế (có sĩ số ổn định) dẫn tới việc sinh hoạt Chi đoàn theo lớp gặp khó khăn. Nhiều sinh viên lơ là sinh hoạt Đoàn, gây khó khăn trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống ở một số trường.

Theo Bộ GD&ĐT, sự phát triển của nền kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế kéo theo những mặt trái tác động tiêu cực đến tư tưởng, tâm lý, tình cảm, lối sống của thanh thiếu niên, HSSV, tạo ra nhiều nguy cơ, thách thức đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống.

Việc kiểm soát, ngăn chặn những tác động tiêu cực đến tư tưởng chính trị của thanh thiếu niên, HSSV, đặc biệt là trên internet, mạng xã hội rất khó khăn, đòi hỏi phải có sự đầu tư về các nguồn lực và sự phối hợp hiệu quả.

Giai đoạn 2018-2020, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, HSSV trên môi trường mạng; xây dựng mạng lưới thông tin chính trị tư tưởng trên môi trường mạng trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường các hoạt động tư vấn tâm lý trong trường phổ thông, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV.

Anh Thư
Bạn có cảm nghĩ gì về "Sinh viên dành quá nhiều thời gian cho Internet, game online, mạng xã hội" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin