• TRANG CHỦ
  • Ôtô - Xe máy

Siêu xe tiền tỷ Ferrari bay đầu, xẻ đôi

Một chiếc Ferrari 612 Scaglietti bị đứt đôi tại Nga sau khi đâm thẳng vào một cột sắt bên đường

Một chiếc Ferrari 612 Scaglietti bị đứt đôi tại Nga sau khi đâm thẳng vào một cột sắt bên đường

Một chiếc Ferrari 612 Scaglietti bị đứt đôi tại Nga sau khi đâm thẳng vào một cột sắt bên đường

Một chiếc Ferrari 612 Scaglietti bị đứt đôi tại Nga sau khi đâm thẳng vào một cột sắt bên đường

Một chiếc Ferrari 612 Scaglietti bị đứt đôi tại Nga sau khi đâm thẳng vào một cột sắt bên đường

Một chiếc Ferrari 612 Scaglietti bị đứt đôi tại Nga sau khi đâm thẳng vào một cột sắt bên đường

Một chiếc Ferrari 612 Scaglietti bị đứt đôi tại Nga sau khi đâm thẳng vào một cột sắt bên đường

Một chiếc Ferrari 612 Scaglietti bị đứt đôi tại Nga sau khi đâm thẳng vào một cột sắt bên đường

Một chiếc Ferrari 612 Scaglietti bị đứt đôi tại Nga sau khi đâm thẳng vào một cột sắt bên đường

Một chiếc Ferrari 612 Scaglietti bị đứt đôi tại Nga sau khi đâm thẳng vào một cột sắt bên đường

Chiếc Ferrari 599 GTO cũng gặp kết cục buồn tại Singapore khi người lái xe cố tình vượt đèn đỏ

Chiếc Ferrari 599 GTO cũng gặp kết cục buồn tại Singapore khi người lái xe cố tình vượt đèn đỏ

Chiếc Ferrari 599 GTO cũng gặp kết cục buồn tại Singapore khi người lái xe cố tình vượt đèn đỏ

Chiếc Ferrari 599 GTO cũng gặp kết cục buồn tại Singapore khi người lái xe cố tình vượt đèn đỏ

Chiếc Ferrari 599 GTO cũng gặp kết cục buồn tại Singapore khi người lái xe cố tình vượt đèn đỏ

Chiếc Ferrari 599 GTO cũng gặp kết cục buồn tại Singapore khi người lái xe cố tình vượt đèn đỏ

Chiếc Ferrari 599 GTO cũng gặp kết cục buồn tại Singapore khi người lái xe cố tình vượt đèn đỏ

Chiếc Ferrari 599 GTO cũng gặp kết cục buồn tại Singapore khi người lái xe cố tình vượt đèn đỏ

Chiếc Ferrari 599 GTO cũng gặp kết cục buồn tại Singapore khi người lái xe cố tình vượt đèn đỏ

Chiếc Ferrari 599 GTO cũng gặp kết cục buồn tại Singapore khi người lái xe cố tình vượt đèn đỏ

Chiếc Ferrari 430 mất lái ở tốc độ cao, lao vào cột điện và bị xé toang làm đôi.

Chiếc Ferrari 430 mất lái ở tốc độ cao, lao vào cột điện và bị xé toang làm đôi.

Chiếc Ferrari 430 mất lái ở tốc độ cao, lao vào cột điện và bị xé toang làm đôi.

Chiếc Ferrari 430 mất lái ở tốc độ cao, lao vào cột điện và bị xé toang làm đôi.

Chiếc Ferrari 430 mất lái ở tốc độ cao, lao vào cột điện và bị xé toang làm đôi.

Chiếc Ferrari 430 mất lái ở tốc độ cao, lao vào cột điện và bị xé toang làm đôi.

Chiếc Ferrari 430 mất lái ở tốc độ cao, lao vào cột điện và bị xé toang làm đôi.

Chiếc Ferrari 430 mất lái ở tốc độ cao, lao vào cột điện và bị xé toang làm đôi.

Chiếc Ferrari 430 mất lái ở tốc độ cao, lao vào cột điện và bị xé toang làm đôi.

Chiếc Ferrari 430 mất lái ở tốc độ cao, lao vào cột điện và bị xé toang làm đôi.

Hai chiếc F430 cùng bị tai nạn

Hai chiếc F430 cùng bị tai nạn

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất