'Siêu' đô thị vệ tinh với 60 vạn dân của Hà Nội có gì đặc biệt?

Hà Nội vừa thông qua quy hoạch về một “siêu” đô thị với quy mô lên tới 600.000 dân tại khu vực Hòa Lạc.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO