Siết chặt kinh doanh bất động sản, Đà Nẵng cảnh báo doanh nghiệp

Bất động sảnThứ Năm, 08/04/2021 12:22:45 +07:00
(VTC News) -

Chủ đầu tư các dự án, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm trong đầu tư xây dựng, kinh doanh tại dự án.

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa ra văn bản về việc tuân thủ quy định của pháp luật trong kinh doanh bất động sản (BĐS) gửi các sở, ngành, quận, huyện cùng chủ đầu tư các dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Theo đó, cơ quan này lưu ý chủ đầu tư, các doanh nghiệp chỉ được đưa bất động sản (có sẵn và hình thành trong tương lai) vào kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 và Nghị định 99/2015 của Chính phủ.

Việc tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại dự án xây dựng nhà ở thương mại phải đảm bảo quy định tại Nghị định 99/2015 của Chính phủ.

Siết chặt kinh doanh bất động sản, Đà Nẵng cảnh báo doanh nghiệp - 1

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu cá nhân, tổ chức chỉ giao dịch tại các dự án đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật.

Chủ đầu tư các dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án”, văn bản nêu rõ.

Tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện giao dịch tại các dự án bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và quy định khác có liên quan.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, UBND các quận, huyện phối hợp chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án đã đủ điều kiện theo quy định. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

Các đơn vị liên quan rà soát, xử lý đối với những trường hợp đã cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sai phép.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đề nghị Sở Tư pháp yêu cầu các văn phòng công chứng chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch bất động sản đối với các dự án đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp