Sếp Vietcombank nhận lương ‘khủng’ như thế nào?

(VTC News) – Là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam nên việc các sếp Vietcombank nhận khoản lương “khủng” là điều dễ hiểu.

Sếp Vietcombank nhận lương “khủng”

Lương lãnh đạo ngân hàng luôn nằm trong tầm ngắm của nhà đầu tư. Chính vì vậy, mỗi khi các ngân hàng công bố báo cáo tài chính, khoản mục nhà đầu tư hay tìm kiếm chính là mỗi lãnh đạo có thu nhập bao nhiêu một năm. Là ngân hàng lớn nên tại Vietcombank, khoản mục này càng được quan tâm hơn.

Mới đây, Vietcombank công bố tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông. Tài liệu này công bố thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể, các sếp trong 2 ban này nhận được khoản lương tương đương với 0,35% lợi nhuận sau thuế.

  Trung bình mỗi sếp Vietcombank nhận 100 triệu đồng/người/tháng 

Trung bình mỗi sếp Vietcombank nhận 100 triệu đồng/người/tháng 

Trong năm 2013, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank là 4.377,6 tỷ đồng. Như vậy, quỹ lương dành cho các sếp trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 15,3 tỷ đồng. Trung bình, mỗi lãnh đạo cấp cao tại của Vietcombank nhận 1,2 tỷ đồng/người/năm, tương ứng 100 triệu đồng/người/tháng.

Nếu ở các ngân hàng thương mại cổ phần khác, cổ đông lớn thường là cá nhân thì tại Vietcombank, hai cổ đông lớn nhất là Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Mizuho. Cổ đông cá nhân sở hữu cổ phiếu Vietcombank với tỷ lệ rất thấp. Cổ đông nội bộ trong Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát chỉ nắm giữ 45.139 cổ phiếu VCB, tương ứng 1,4 tỷ đồng.

Vì vậy, thu nhập từ cổ tức của các lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Vietcombank rất khiêm tốn. Năm 2013, Vietcomban chi trả cổ tức tỷ lệ 12%/năm nên thu nhập từ cổ tức của những lãnh đạo này chỉ là 54,2 triệu đồng.

Năm 2014, Vietcombank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản thêm 11%, tín dụng tăng trưởng 13%, huy động vốn tăng 13%, nợ xấu dưới 3%. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ được đề ra ở mức 5.500 tỷ đồng, thấp hơn 4,2% so với thực hiện 2013.

Tăng cường tuyển dụng

Trong khi xu hướng chung của ngân hàng năm 2013 là cắt giảm nhân sự thì Vietcombank lại tăng cường tuyển dụng. Trong tài liệu phục vụ đại hội cổ đông, Vietcombank cho biết ngân hàng dự định sẽ mở thêm 15 chi nhánh giao dịch, xây dựng đề án lập Công ty tín dụng tiêu dùng và các điều kiện mở chi nhánh ở Myanmar và Lào.

Với việc mở thêm chi nhánh và mở công ty con nên nhu cầu nhân sự của Vietcombank tăng mạnh. Vietcombank đặt mục tiêu tuyển dụng thêm 970 nhân sự, đưa tổng số cán bộ nhân viên lên 14.834 người. Năm 2013, Vietcombank cũng đã mạnh tay tuyển dụng.

Tới ngày 31/12/2013, Vietcombank có 13.449 lao động, tăng 86 người so với cuối quý 3/2013 và tăng 198 người so với cuối năm 2012. Tăng nhân sự nhưng quỹ lương tại ngân hàng này lại giảm nhẹ. Cả năm, Vietcombank chi trả lương và phụ cập cho nhân viên 3.186,95, giảm nhẹ so với con số 3.259,42 tỷ đồng của năm 2012.

Trung bình, thu nhập năm 2013 của mỗi nhân viên Vietcombank đạt 237 triệu đồng, thu nhập theo tháng là 19,7 triệu đồng/người/tháng, giảm so với năm 2012 lần lượt là 9 triệu đồng/người/năm và 750.000 đồng/người/tháng.

Thanh Hà

 

 

Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU