• Zalo

Sẽ trình phương án cổ phần hóa MobiFone trong năm 2014

Kinh tế Thứ Năm, 12/06/2014 07:55:00 +07:00

Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa MobiFone trong năm 2014 để tổ chức triển khai.

Trong quyết định phê duyệt đề án Tái cơ cấu VNPT, Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa MobiFone trong năm 2014 để tổ chức triển khai.

Theo đề án tái cơ cấu VNPT, sẽ thực hiện tách MobiFone ra khỏi VNPT; điều chuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Bưu điện Trung ương về Bộ TT&TT. VNPT sẽ thành lập Công ty VNPT-Net, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Truyền thông (VNPT-Media), Công ty trách nhiệm hữu hạn một hành viên Dịch vụ Viễn thông (VNPT-VinaPhone) trực thuộc VNPT.
mobifone
 

Theo quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ TT&TT trong quý 3/2014, phải trình Chính phủ dự thảo Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Bộ TT&TT cũng sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức vốn điều lệ; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển các năm 2014 – 2015; chiến lược phát triển Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Bộ TT&TT cũng sẽ phải thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một hành viên Dịch vụ Viễn thông (VNPT – Vinaphone) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Truyền thông (VNPT – Media) để tổ chức thực hiện. Ngoài ra, Bộ TT&TT sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổ chức lại Bưu điện Trung ương và cơ chế tổ chức hoạt động kinh doanh của hệ thống vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2.

Theo quyết định của Thủ tướng, MobiFone, Bưu điện Trung ương và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ TT&TT. Bộ TT&TT sẽ thực hiện việc tiếp nhận các đơn vị này, đồng thời chỉ đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoạt động bảo đảm cân đối thu chi, không sử dụng ngân sách nhà nước.  

Liên quan đến cổ phần hóa MobiFone, Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa trong năm 2014 để tổ chức triển khai.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TT&TT phải chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh hoạt báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính phải tẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức vốn điều lệ của VNPT. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển các năm 2014 – 2015 và chiến lược phát triển VNPT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng phải chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT chỉ đạo, hướng dẫn VNPT thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động đối với các đơn vị trực thuộc, đơn vị hoạch toán phụ thuộc của VNPT.

Trong đề án tái cơ cấu VNPT được phê duyệt, Thủ tướng chỉ đạo Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phải xây dựng Đề án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Viễn thông (VNPT – Vinaphone) và Công ty trách nhiệm hứu hạn một thành viên truyền thông (VNPT – Media) và báo cáo để Bộ thông tin và Truyền thông thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, VNPT phải xây dựng, báo cáo Bộ TT&TT cơ chế tổ chức hoạt động kinh doanh của hệ thống vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2 để Bộ TT&TT trình Thủ tướng Chính phủ.

Trong buổi giao ban quản lý nhà nước mới đây, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là xây dựng phương án bàn giao nguyên trạng MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ VNPT về Bộ TT&TT quản lý, đồng thời xây dựng phương án cổ phần hóa MobiFone để thực hiện trong năm 2014.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng chỉ đạo phải xây dựng Điều lệ hoạt động của VNPT, MobiFone, VietnamPost căn cứ theo Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.


Theo ICT News
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin