Sẽ không thành lập hội cho người bán dâm

(VTC News) - Nếu chưa công nhận mại dâm là một nghề thì sẽ không thể thành lập Hội cho người bán dâm, với tư cách như là một hội nghề nghiệp có tư cách pháp nhân.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế