Sẽ có 2,5 ngày để chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV

Thời sựThứ Ba, 16/08/2016 17:16:00 +07:00

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ kéo dài trong hơn 22 ngày và bắt đầu từ 20/10/2016 và dành 2,5 ngày để cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Chiều 16/8, Tổng thư ký Quốc hội đã báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. 

Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 2, Quốc hội làm việc 22,5 ngày, trong đó có 1 trong 4 ngày thứ Bảy. Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào thứ năm, ngày 20/10/2016. Quốc hội bế mạc vào ngày 18/11/2016.

Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường là 2,5 ngày.

quoc hoi khoa 14

 Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV

Dự kiến tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội sẽ xem xét công tác xây dựng pháp luật: 13,75 ngày. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 04 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết trong 3,25 ngày. Quốc hội sẽ cho ý kiến 14 dự án luật trong 10,5 ngày.

Quốc hội sẽ thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác trong 7,75 ngày.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Quốc hội sẽ thảo luận về giám sát tối cao việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Một nội dung quan trọng là xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ  quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có) trong 0,5 ngày.

Video: Những phát ngôn ấn tượng của các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII

Phạm Thịnh
Bình luận
vtc.vn