• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Sau Tết, công ty ra đường rao tìm nhân sự

Sau Tết, cơn khát nguồn lao động lại xảy ra với nhiều nhà máy ở Trung Quốc. Nhiều người lao động về quê không trở lại làm hoặc chuyển công việc khác

Sau Tết, cơn khát nguồn lao động lại xảy ra với nhiều nhà máy ở Trung Quốc. Nhiều người lao động về quê không trở lại làm hoặc chuyển công việc khác

Tại khu vực Rainbow Village (Quảng Châu, Trung Quốc), nhiều nhà máy may mặc lâm vào cảnh thiếu lao động

Tại khu vực Rainbow Village (Quảng Châu, Trung Quốc), nhiều nhà máy may mặc lâm vào cảnh thiếu lao động

Nhân viên tuyển dụng các công ty phải treo biển bên đường để tìm các ứng viên phù hợp để đảm bảo sản xuất

Nhân viên tuyển dụng các công ty phải treo biển bên đường để tìm các ứng viên phù hợp để đảm bảo sản xuất

Tuy nhiên, số lượng người đi tuyển đông hơn cả người đến tìm việc làm

Tuy nhiên, số lượng người đi tuyển đông hơn cả người đến tìm việc làm

Một số người lao động ghé xem để tìm hiểu công việc nhưng họ vẫn cân nhắc trước khi quyết định làm chính thức

Một số người lao động ghé xem để tìm hiểu công việc nhưng họ vẫn cân nhắc trước khi quyết định làm chính thức

Nhiều công ty cần người làm nhưng số lượng người quan tâm lại rất ít.

Nhiều công ty cần người làm nhưng số lượng người quan tâm lại rất ít.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất