Sắp ra mắt “Nông nghiệp và Hội nhập” trên kênh VTC16

Chương trình Nông nghiệp và Hội nhập tập trung phản ánh quá trình hội nhập quốc tế của nền nông nghiệp Việt Nam, tiêu biểu là quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn, nhằm thay đổi tư duy của người nông dân Việt Nam. Chương trình sẽ thông tin về các sản phẩm nông sản, kỹ thuật sản xuất, công nghệ, dịch chuyển lao động, giống… nhằm nâng cao nhận thức của bà con nông dân về một nền nông nghiệp hàng hoá đang chuyển biến mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu và nâng cao nhận thức về tính thị trường của hàng hoá nông nghiệp.

Với tần suất 1 số/tuần và thời lượng từ 25- 30 phút, chương trình được thể hiện dưới dạng phóng sự hiện trường. Từ những câu chuyện cụ thể, xâu chuỗi thành vấn đề cần phản ánh. Mỗi chương trình bao gồm nhiều trường đoạn (3-4 phóng sự), mỗi trường đoạn là một phóng sự, có thể độc lập, có thể liên hệ với các trường đoạn khác để phản ánh một khía cạnh cụ thể của vấn đề.
Chủ đề:
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU