Sáp nhập hơn 300 trung tâm y tế, hàng ngàn người mất vị trí lãnh đạo

(VTC News) - Trong năm 2018, việc tinh giản bộ máy y tế cơ sở sẽ tiếp tục được thực hiện, theo đó, 1.260 người sẽ mất vị trí lãnh đạo khi sáp nhập các trung tâm y tế tuyến dưới.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO