Sắp giảm thuế cho doanh nghiệp
  • Zalo

Sắp giảm thuế cho doanh nghiệp

Kinh tế Thứ Tư, 27/03/2013 03:56:00 +07:00

(VTC News) - Thuế suất phổ thông sẽ giảm từ 25% xuống 23%, thuế suất với doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm xuống 20%.

(VTC News) - Trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất phổ thông sẽ giảm từ 25% xuống 23%, thuế suất với doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm xuống 20%.

Bộ Tài chính giới thiệu một số nội dung cơ bản về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự án Luật điều chỉnh giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% xuống 23%, đồng thời điều chỉnh giảm mức thuế suất từ 25% xuống còn 20% áp dụng đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (sử dụng dưới 200 lao động và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng).

Bộ Tài chính cho biết việc đề xuất giảm thuế suất như nêu trên căn cứ cơ sở thực tiễn, phù hợp với xu thế của nhiều nước trên thế giới và cũng là một bước thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2020.

Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm? 
Bộ Tài chính chỉ ra rằng gần đây các nước có xu thế cải cách thuế theo hướng giảm dần mức thuế suất phổ thông để tạo sự hấp dẫn, tăng tính cạnh tranh môi trường đầu tư trong thu hút đầu tư, ví dụ Malaysia, từ năm 2005 đến 2009 đã 3 lần điều chỉnh giảm mức thuế suất phổ thông, mỗi lần giảm 1% (từ 28% năm 2005 xuống 25% năm 2009). Thái Lan qua các lần điều chỉnh thuế suất phổ thông cũng đã giảm từ mức 30% năm 2005 xuống còn 23% năm 2012.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính so với các nước trong khu vực và thế giới thì mức thuế suất phổ thông giảm xuống còn 23% (riêng doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa chỉ còn 20%) là mức tương đối thấp, đảm bảo tính cạnh tranh, hấp dẫn thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án cũng đề cập đến các khoản thu nhập được miễn thuế. Đó là thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ, Thu nhập từ hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của nhà nước của Ngân hàng phát triển Việt Nam, thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của ngân hàng chính sách xã hội và Phần thu nhập không chia dùng để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Quy định này nhằm đảm bảo minh bạch chính sách.

Ngoài ra dự án cũng đề cập tới ưu đãi thuế. Cụ thể, bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với nhiều trường hợp; Bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 10%, 20%,…

Thanh Hà

Bạn có cảm nghĩ gì về "Sắp giảm thuế cho doanh nghiệp" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin