Sắp diễn ra Đại hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

(VTC News) - Đại hội Đại biểu lần thứ hai của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ được tổ chức vào ngày 29/9 tới tại TP HCM.

Đại hội lần này sẽ tổng kết 03 năm hoạt động đầu tiên, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và thông qua phương hướng hoạt động cho giai đoạn 2012-2015.

Dự kiến một số vấn đề quan trọng của Hiệp hội trong đó có các nhóm nội dung về kiện toàn tổ chức, tăng cường sức mạnh của Hiệp hội và sự liên kết với Hội viên, điều chỉnh nội dung Điều lệ, phát triển Hội viên và Chi hội, các dự án tiềm năng… sẽ được đưa ra bàn thảo trong lần này

Đại hội lần hai của Hiệp hội nằm trong chuỗi sự kiện của Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần 2 (VK12) do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30/09/2012 tại TP Hồ Chí Minh.

Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, nhằm huy động năng lực của cá nhân và tập thể doanh nghiệp vì lợi ích của doanh nghiệp, cộng đồng và của đất nước Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã quy tụ được hơn 200 Hội viên là các doanh nhân Việt Nam đang sinh sống và hoạt động kinh doanh tại 33 quốc gia trên thế giới. Trong số các Hội viên của Hiệp hội có rất nhiều những gương mặt doanh nhân tiêu biểu, có ảnh hưởng và uy tín cao trong cộng đồng.

Trần Minh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN