Sắp có bệnh viện chuyên biệt điều trị cho ngư dân

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Viện Y học biển về việc thành lập Bệnh viện Y học biển với quy mô phù hợp, trực thuộc Viện Y học biển.

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Viện Y học biển, Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Viện về việc thành lập Bệnh viện Y học biển với quy mô phù hợp, trực thuộc Viện Y học biển trên cơ sở Trung tâm tiếp nhận cấp cứu, khám, chữa bệnh hiện nay của Viện.

Bệnh viện Y học biển là cơ sở thực hành của Viện Y học biển trong công tác nghiên cứu, đào tạo, đồng thời là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho bà con ngư dân.

Viện Y học biển xây dựng Đề án thành lập Bệnh viện, với mô hình quản trị tiên tiến, theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động, tổ chức bộ máy và tài chính, báo cáo Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017.

Sớm trở thành một trung tâm y học biển của khu vực

Sap co benh vien chuyen biet dieu tri cho ngu dan hinh anh 1

Viện Y học biển Việt Nam là nơi đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu cho y tế biển đảo. 

Trong 15 năm qua, Viện Y học biển đã có những bước phát triển trong công tác nghiên cứu, đào tạo và chăm sóc sức khỏe trong một lĩnh vực còn mới ở Việt Nam là y học biển; góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bà con ngư dân, lực lượng lao động biển của 28 tỉnh, thành ven biển trên cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng.

Việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân biển, đảo luôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Đảng, Nhà nước. Y học biển cần tiếp tục nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân biển, đảo. Viện Y học biển là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học biển và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân biển, đảo.

Vì vậy, để phát triển y học biển trong thời gian tới, Viện cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt chú trọng phát triển Viện Y học biển sớm trở thành cơ sở nghiên cứu, ứng dụng các khoa học công nghệ tiên tiến phục vụ chuyên ngành y học biển.

Viện Y học biển cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, giữ vị trí là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về y học biển trong phạm vi cả nước, sớm trở thành một trung tâm y học biển của khu vực, phấn đấu 100% công trình nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và phục vụ thiết thực cho việc hoạch định chính sách và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của ngư dân và lao động biển.

Đồng thời, phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hình thành được nhiều nhóm nghiên cứu mạnh, đủ năng lực tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến y học biển.

Viện cần hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Cải thiện cơ sở vật chất để đáp ứng tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của ngư dân và lao động biển.

Bình luận