Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Sai phạm trong bổ nhiệm, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy bị kỷ luật

Huyện ủy Đô Lương (Nghệ An) vừa ra quyết định kỷ luật, kiểm điểm sáu cán bộ liên quan đến sai phạm trong quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể kỷ luật về mặt đảng bằng hình thức khiển trách ông Nguyễn Hồng An (Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đô Lương).

Sáu cán bộ khác bị hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm giữ các chức danh phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, chánh Văn phòng Huyện ủy, phó trưởng Ban Tuyên giáo, trưởng Phòng Nội vụ và trưởng Phòng GD&ĐT (đều của huyện Đô Lương).


Năm 2014, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An lập đoàn kiểm tra, xác minh đơn thư tố cáo tại Huyện ủy Đô Lương. Kết quả cho thấy huyện Đô Lương đã tuyển dụng người khai không trung thực trong hồ sơ lý lịch vào làm cán bộ Huyện đoàn Đô Lương, tuyển dụng giáo viên hợp đồng không đúng chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy, tiếp nhận giáo viên ở các huyện khác về không đúng chế độ, điều động và luân chuyển giáo viên một số trường hợp không đúng quy chế…

Nguồn: Đ.Lam (Pháp luật TP.HCM)
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN