• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Sài Gòn là thành phố có cước taxi rẻ nhất

1. Tại thủ đô Newdeli (Ấn Độ), chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 86,96 km.

1. Tại thủ đô Newdeli (Ấn Độ), chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 86,96 km.

2. Tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 55,399 km

2. Tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 55,399 km

3.Tại thủ đô Mexico City, Mexico, chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 46,564km

3.Tại thủ đô Mexico City, Mexico, chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 46,564km

4.Tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 45,729km

4.Tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 45,729km

5.Tại thủ đô Manila, Philippines, chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 43,277km

5.Tại thủ đô Manila, Philippines, chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 43,277km

6.Tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 35,41 km.

6.Tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 35,41 km.

7.Tại Thủ đô Singapore (Singapore), chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 25,538 km.

7.Tại Thủ đô Singapore (Singapore), chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 25,538 km.

8.Tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), chỉ với 12,2  Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 18,159km

8.Tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 18,159km

9. Tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc), chỉ với 12,2  Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 16,411km

9. Tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc), chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 16,411km

10. Tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), chỉ với 12,2  Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 13,871km

10. Tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), chỉ với 12,2 Đô La Sing (khoảng gần 206.000 đồng), bạn có thể đi taxi với quãng đường 13,871km

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất