Sacombank: Lợi nhuận giảm sâu, nợ xấu tăng nhẹ

(VTC News) – Thường xuyên công bố các báo cáo kết quả kinh doanh “đẹp” nhưng trong quý 3/2015, Sacombank gây bất ngờ khi lợi nhuận sau thuế giảm sâu và nợ xấu tăng nhẹ.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2015. Một trong những điểm đáng lưu ý chính là lợi nhuận sau thuế  của Sacombank giảm sâu trong khi nợ xấu tăng nhẹ.

Lợi nhuận giảm sâu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015, lợi nhuận sau thuế của cả hệ thống Sacombank đạt 487,91 tỷ đồng, giảm 119,68 tỷ đồng, tương ứng 19,7% so với quý 3/2014; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.667,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, ngoài mảng chứng khoán thua lỗ hơn 8,5 tỷ đồng, tất cả các mảng khác đều tăng trưởng khá. Những dữ liệu thu nhập hứa hẹn có thể mang lại khoản lợi cho Sacombank lợi nhuận tăng trưởng dương. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra vì chi phí hoạt động trong kỳ của Sacombank tăng quá mạnh.

Cụ thể, thu nhập thuần từ lãi trong quý 3 của Sacombank đạt 1.907,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 5.701,43 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 298,59 tỷ  đồng, tăng 71,24 tỷ đồng, tương ứng 31,33% so với quý 3/2015.

Lợi nhuận quý 3 của Sacombank giảm sâu

Lợi nhuận quý 3 của Sacombank giảm sâu

Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 70,24 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với con số 23,35 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lãi thuần từ hoạt động khác trong kỳ đạt 24,15 tỷ đồng, 7,52 tỷ đồng, tương ứng 45,22% so với quý 3/2015.

Tốc độ tăng của tổng các khoản thu nhập thấp hơn tốc độ tăng của chi phí hoạt động nên lợi nhuận của Sacombank tăng trưởng âm. Trong kỳ, chi phí hoạt động của Sacombank đạt 1.372,64 tỷ đồng, tương ứng 311,6 tỷ đồng, tương ứng 29,37%  so với cùng kỳ năm ngoái, lũy kế 9 tháng đạt 3.637,39 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Sacombank có thể giảm sâu hơn nữa nếu Sacombank giữ nguyên chi phí dự phòng rủi ro tín dụng như trong quý 3/2014. Nhưng trong kỳ, chỉ tiêu này bị cắt giảm từ 466,44 tỷ đồng xuống còn 305,9 tỷ đồng.

Nợ xấu tăng nhẹ

Cho vay khách hàng tại thời điểm cuối quý 3 đạt 145.773,75 tỷ đồng, tăng 17.758,75 tỷ đồng, tương ứng 13,87% so với đầu năm. Trong đó, chỉ tiêu cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Đi kèm với tăng trưởng tín dụng là nợ xấu tăng. Cuối kỳ, nợ xấu đạt 3.583,13 tỷ đồng, chiếm 2,46% tổng dư nợ. Đầu năm, con số này là 2.029,39 tỷ đồng, chiếm 1,59% tổng dư nợ. Có thể thấy, mặc dù nợ xấu tại Sacombank vẫn nằm dưới mức “trần” 3% do Ngân hàng Nhà nước quy định nhưng tốc độ tăng của nợ xấu khá mạnh.

Trong kỳ, Sacombank tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn. Cuối kỳ, chỉ tiêu tiền gửi của khách hàng đạt 183.924,11 tỷ đồng, tăng 20.866,66 tỷ đồng, tương ứng 12,8% so với đầu năm. Huy động vốn tại Sacombank có tốc độ tăng chậm hơn cho vay khách hàng.

Tổng tài sản của Sacombank tăng trưởng khá tốt. Cuối kỳ, tổng tài sản của Sacombank đạt 213.077,18 tỷ đồng, tăng 23.274,55 tỷ đồng, tương ứng 12,26% so với số liệu đầu năm.

Lương tăng nhẹ

Chi phí hoạt động chính là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế của Sacombank giảm sâu. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Sacombank tăng ưu đãi cho lực lượng nhân sự.

Trong kỳ, số lượng nhân sự trong cả hệ thống Sacombank đạt 13.540 người, tăng 220 người so với cuối quý trước. Nghĩa là trong quý 3, Sacombank tuyển thêm 220 nhân sự.

Cùng với gia tăng nhân sự, Sacombank nới rộng quỹ lương. Chi lương và phụ cấp trong 9 tháng đạt 1.940,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 1.629,85 tỷ đồng so với kỳ trước. Trung bình mỗi người nhận 143,29 tỷ đồng/người/9 tháng, tương ứng 15,92 triệu đồng/người/tháng, tăng so với con số 14,95 triệu đồng/người/tháng trong quý 2.

Nhân sự và lương không chỉ tăng trong toàn hệ thống mà còn được cải thiện ở riêng ngân hàng. Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, cuối quý 3/2015, ngân hàng Sacombank có 12.583 người, tăng 142 người so với cuối quý 2.

Quỹ lương của riêng ngân hàng đạt 1.804,52 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi nhân viên ngân hàng nhận 143,41 triệu đồng/người/9 tháng, tương ứng 15,93 triệu đồng/người/tháng, không chênh lệch nhiều so với thu nhập của nhân viên ở các công ty con.

Bảo Linh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN