• Zalo

Sắc lệnh của Bác Hồ phong hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thời sựThứ Ba, 08/10/2013 07:28:00 +07:00

Ở tuổi 37, Võ Nguyên Giáp được phong hàm Đại tướng và trở thành vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ở tuổi 37, Võ Nguyên Giáp được phong hàm Đại tướng và trở thành vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

sắc lệnh, Bác Hồ, phong hàm, đại tướng đầu tiên
Sắc lệnh số 110-SL ngày 20/1/1948 của Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh đã phong quân hàm Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp - tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ. Từ đây, ông Giáp trở thành vị tướng đầu tiên của Việt Nam khi mới ở tuổi 37. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Bài viết: http://news.zing.vn/Sac-lenh-cua-Bac-Ho-phong-ham-cho-vi-Dai-tuong-dau-tien-post357907.html#home_featured.noibat

Nguồn Zing News

Sắc lệnh số 110-SL ngày 20/1/1948 của Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh đã phong quân hàm Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp - tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ. Từ đây, ông Giáp trở thành vị tướng đầu tiên của Việt Nam khi mới ở tuổi 37. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 
Sắc lệnh số 110-SL ngày 20/1/1948 của Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh đã phong quân hàm Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp - tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ. Từ đây, ông Giáp trở thành vị tướng đầu tiên của Việt Nam khi mới ở tuổi 37. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Bài viết: http://news.zing.vn/Sac-lenh-cua-Bac-Ho-phong-ham-cho-vi-Dai-tuong-dau-tien-post357907.html#home_featured.noibat

Nguồn Zing News

Sắc lệnh số 110-SL ngày 20/1/1948 của Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh đã phong quân hàm Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp - tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ. Từ đây, ông Giáp trở thành vị tướng đầu tiên của Việt Nam khi mới ở tuổi 37. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Bài viết: http://news.zing.vn/Sac-lenh-cua-Bac-Ho-phong-ham-cho-vi-Dai-tuong-dau-tien-post357907.html#home_featured.noibat

Nguồn Zing News

Sắc lệnh số 110-SL ngày 20/1/1948 của Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh đã phong quân hàm Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp - tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ. Từ đây, ông Giáp trở thành vị tướng đầu tiên của Việt Nam khi mới ở tuổi 37. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Bài viết: http://news.zing.vn/Sac-lenh-cua-Bac-Ho-phong-ham-cho-vi-Dai-tuong-dau-tien-post357907.html#home_featured.noibat

Nguồn Zing News

Sắc lệnh số 110-SL ngày 20/1/1948 của Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh đã phong quân hàm Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp - tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ. Từ đây, ông Giáp trở thành vị tướng đầu tiên của Việt Nam khi mới ở tuổi 37. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Bài viết: http://news.zing.vn/Sac-lenh-cua-Bac-Ho-phong-ham-cho-vi-Dai-tuong-dau-tien-post357907.html#home_featured.noibat

Nguồn Zing News

Sắc lệnh số 110-SL ngày 20/1/1948 của Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh đã phong quân hàm Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp - tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ. Từ đây, ông Giáp trở thành vị tướng đầu tiên của Việt Nam khi mới ở tuổi 37. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Bài viết: http://news.zing.vn/Sac-lenh-cua-Bac-Ho-phong-ham-cho-vi-Dai-tuong-dau-tien-post357907.html#home_featured.noibat

Nguồn Zing News

sắc lệnh, Bác Hồ, phong hàm, đại tướng đầu tiên
 Nhân dịp Quốc khánh 2/9/1954, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh ra sắc lệnh số 219-SL ngày 2/9/1954 thưởng Huân chương Quân công hạng nhất cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.
sắc lệnh, Bác Hồ, phong hàm, đại tướng đầu tiên
Ngày 3/1/1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã ký sắc lệnh về thiết quân luật tại Hà Nội. Theo sắc lệnh, “Vì tình thế nghiêm trọng” nên quy định: Từ mười hai giờ đêm đến sáu giờ sáng, không ai được đi lại trong các phố, trừ những người có giấy phép; Không ai được mang khí giới, trừ những người có giấy phép; Ai phạm đến tính mệnh tài sản của nhân dân sẽ phải đem xử theo theo quân luật”. 
sắc lệnh, Bác Hồ, phong hàm, đại tướng đầu tiên
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã ký Sắc lệnh số 5 ngày 5/9/1945 về ấn định Quốc kỳ Việt Nam. Theo đó, Quốc kỳ Việt Nam ấn định như sau: Hình chữ nhật, bề ngang hai phần ba bề dài; Nền mầu đỏ tươi, ở giữa có sao năm cánh mầu vàng tươi. 
sắc lệnh, Bác Hồ, phong hàm, đại tướng đầu tiên
Bản phụ Sắc lệnh số 5 về Quốc kỳ quy định kích thước và hình thể. 
sắc lệnh, Bác Hồ, phong hàm, đại tướng đầu tiên
Điện mật số 1574 lúc 9h30 ngày 7/4/1975 của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp dưới bí danh thân mật “Văn” gửi các đoàn quân đang tiến về Sài Gòn: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa”. 
sắc lệnh, Bác Hồ, phong hàm, đại tướng đầu tiên
Các bạn trẻ trong một lần xem triển lãm ảnh “Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp”. Theo Tri thức
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !