Rước dâu bằng 70 xe Honda 67 xôn xao mạng xã hội

(VTC News) - Ngày 25/6, tại xã Ninh Sơn, phường Ninh Sơn, tỉnh Tây Ninh, một đoàn 70 xe Honda 67 với hai chiếc xe Jeep cổ dẫn đầu đi rước dâu gây xôn xao mạng xã hội.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế