Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu

Giới trẻThứ Tư, 14/10/2020 08:08:00 +07:00
(VTC News) -

Ngắm lại bìa sách giáo khoa môn Học vần, Tập đọc, Tiếng Việt, Văn... bậc tiểu học của 30 - 40 năm trước, những người thế hệ 7X, 8X hẳn sẽ thấy thương nhớ rưng rưng.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 1

Những năm 70-80 thế kỷ trước, học trò lớp 1 sẽ được học môn Học vần. Khi đã biết các chữ cái và cách ghép vần, trẻ sẽ được học môn Tập đọc. Nghĩa là, thay cho sách Tiếng Việt như hiện nay, trẻ lớp 1 sẽ có sách Học vần và Tập đọc. Trong hình là ấn bản năm 1976.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 2

Sách Học vần tập 1 xuất bản năm 1977.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 3

Sách Tập đọc vỡ lòng của Nhà xuất bản Giáo dục, xuất bản năm 1979.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 4

Riêng thập kỷ 1970 (sau khi thống nhất đất nước), môn học tương ứng với môn Tiếng Việt hiện nay ở lớp 5 trở xuống đều gọi là Tập đọc. 

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 5

Sách Tập đọc lớp 3 tập 1, năm 1977.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 6

Học sinh lớp 4 vẫn học môn Tập đọc.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 7

 

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 8

Sách Tập đọc lớp 5, năm 1977.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 9

Sách Học vần lớp 1, tập 1 năm 1981.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 10

Sách Học vần lớp 1 tập 2, năm 1986.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 11

Sách Tập đọc lớp 1, xuất bản năm 1985.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 12

Sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1, xuất bản năm 1988. Thập kỷ 1980, học sinh lớp 2-3 được học môn Tiếng Việt thay cho môn Tập đọc trước đó.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 13

Sách Tiếng Việt lớp 2 tập 2, xuất bản năm 1985.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 14

Sách Tiếng Việt lớp 3 tập 1, xuất bản năm 1983.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 15

Sách Tiếng Việt lớp 3 tập 2, xuất bản năm 1985.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 16

Lên lớp 4, ngoài sách Tiếng Việt, học sinh còn có sách Văn (tương ứng với môn Ngữ văn hiện nay). Trong hình là bìa sách Văn lớp 4 xuất bản năm 1989.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 17

Sách Tiếng Việt lớp 4 tập 2, xuất bản năm 1988.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 18

Sách Văn lớp 5 tập 1, xuất bản năm 1989.

Rưng rưng ngắm bìa sách giáo khoa Tiếng Việt của thế hệ 7X, 8X đời đầu - 19

Sách Tiếng Việt lớp 5 tập 2, xuất bản năm 1985.

M.N
Bình luận
vtc.vn