Rùng mình xem nữ binh sỹ Mỹ uống máu rắn

(VTC News) - Các binh sỹ Mỹ phải trải qua bài huấn luyện học cách sống sót trong rừng già Thái Lan bằng cách uống máu rắn trong một cuộc tập trận chung Mỹ -Thái Lan.
Trong một cuộc tập trận chung Mỹ -Thái Lan, các binh sỹ Mỹ phải trải qua bài huấn luyện học cách sống sót trong rừng già Thái Lan bằng cách uống máu rắn

Trong một cuộc tập trận chung Mỹ -Thái Lan, các binh sỹ Mỹ phải trải qua bài huấn luyện học cách sống sót trong rừng già Thái Lan bằng cách uống máu rắn

Một nữ binh sỹ Mỹ uống máu rắn sống

Một nữ binh sỹ Mỹ uống máu rắn sống

Dù sợ nhưng nữ binh sỹ Mỹ vẫn phải hoàn thành bài huấn luyện rùng rợn này

Dù sợ nhưng nữ binh sỹ Mỹ vẫn phải hoàn thành bài huấn luyện rùng rợn này

Một binh sỹ nam uống máu rắn sống trong một cuộc tập trận chung Mỹ - Thái Lan

Một binh sỹ nam uống máu rắn sống trong một cuộc tập trận chung Mỹ - Thái Lan

Cận cảnh binh sỹ Mỹ uống huyết rắn

Cận cảnh binh sỹ Mỹ uống huyết rắn

Rùng mình xem binh sỹ Mỹ uống máu rắn sống

Rùng mình xem binh sỹ Mỹ uống máu rắn sống

Một binh sỹ táo bạo ngậm đuôi của con rắn đã chết

Một binh sỹ táo bạo ngậm đuôi của con rắn đã chết

Một binh sỹ Mỹ ngậm đuôi con rắn đã chết

Một binh sỹ Mỹ ngậm đuôi con rắn đã chết

Đây là bài tập bắt buộc nằm trong cuộc tập trận chung mang tên 'Hổ Mang Vàng 2013' được tổ chức tại Thái Lan

Đây là bài tập bắt buộc nằm trong cuộc tập trận chung mang tên 'Hổ Mang Vàng 2013' được tổ chức tại Thái Lan

Bài tập uống huyết rắn để sinh tồn trong rừng già Thái Lan của các binh sỹ Mỹ

Bài tập uống huyết rắn để sinh tồn trong rừng già Thái Lan của các binh sỹ Mỹ

   
Trong một cuộc tập trận chung Mỹ -Thái Lan, các binh sỹ Mỹ phải trải qua bài huấn luyện học cách sống sót trong rừng già Thái Lan bằng cách uống máu rắn

Trong một cuộc tập trận chung Mỹ -Thái Lan, các binh sỹ Mỹ phải trải qua bài huấn luyện học cách sống sót trong rừng già Thái Lan bằng cách uống máu rắn

Một nữ binh sỹ Mỹ uống máu rắn sống

Một nữ binh sỹ Mỹ uống máu rắn sống

Dù sợ nhưng nữ binh sỹ Mỹ vẫn phải hoàn thành bài huấn luyện rùng rợn này

Dù sợ nhưng nữ binh sỹ Mỹ vẫn phải hoàn thành bài huấn luyện rùng rợn này

Một binh sỹ nam uống máu rắn sống trong một cuộc tập trận chung Mỹ - Thái Lan

Một binh sỹ nam uống máu rắn sống trong một cuộc tập trận chung Mỹ - Thái Lan

Cận cảnh binh sỹ Mỹ uống huyết rắn

Cận cảnh binh sỹ Mỹ uống huyết rắn

Rùng mình xem binh sỹ Mỹ uống máu rắn sống

Rùng mình xem binh sỹ Mỹ uống máu rắn sống

Một binh sỹ táo bạo ngậm đuôi của con rắn đã chết

Một binh sỹ táo bạo ngậm đuôi của con rắn đã chết

Một binh sỹ Mỹ ngậm đuôi con rắn đã chết

Một binh sỹ Mỹ ngậm đuôi con rắn đã chết

Đây là bài tập bắt buộc nằm trong cuộc tập trận chung mang tên 'Hổ Mang Vàng 2013' được tổ chức tại Thái Lan

Đây là bài tập bắt buộc nằm trong cuộc tập trận chung mang tên 'Hổ Mang Vàng 2013' được tổ chức tại Thái Lan

Bài tập uống huyết rắn để sinh tồn trong rừng già Thái Lan của các binh sỹ Mỹ

Bài tập uống huyết rắn để sinh tồn trong rừng già Thái Lan của các binh sỹ Mỹ

   
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh