• TRANG CHỦ
  • Xã hội

'Rồng lửa' Việt Nam xé toạc bầu trời

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự, kiểm tra và động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ. Cùng dự buổi bắn nghiệm thu còn có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự, kiểm tra và động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ. Cùng dự buổi bắn nghiệm thu còn có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

au một thời gian chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc; tổ chức huấn luyện sát thực tế, có trọng tâm trọng điểm, trên cơ sở nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa cải tiến…các đơn vị bắn nghiệm thu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đạn đều tiêu diệt mục tiêu. Trong ảnh: Chiến sĩ tên lửa Sư đoàn 363 hoàn tất những công việc cuối cùng trước khi tên lửa rời bệ phóng.

au một thời gian chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc; tổ chức huấn luyện sát thực tế, có trọng tâm trọng điểm, trên cơ sở nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa cải tiến…các đơn vị bắn nghiệm thu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đạn đều tiêu diệt mục tiêu. Trong ảnh: Chiến sĩ tên lửa Sư đoàn 363 hoàn tất những công việc cuối cùng trước khi tên lửa rời bệ phóng.

Trận địa tên lửa của Sư đoàn 367, kíp chiến đấu đang hoàn thiện công tác chuẩn bị.

Trận địa tên lửa của Sư đoàn 367, kíp chiến đấu đang hoàn thiện công tác chuẩn bị.

Ra đa đã sẵn sàng cho việc phát hiện, dẫn dắt tên lửa...

Ra đa đã sẵn sàng cho việc phát hiện, dẫn dắt tên lửa...

...cũng như làm nhiệm vụ cảnh giới.

...cũng như làm nhiệm vụ cảnh giới.

Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363) được lệnh vào cấp 1.

Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363) được lệnh vào cấp 1.

Tên lửa của Sư đoàn 363...

Tên lửa của Sư đoàn 363...

...và Sư đoàn 367 sẵn sàng rời bệ phóng.

...và Sư đoàn 367 sẵn sàng rời bệ phóng.

Rồng lửa của Sư đoàn 363 vút lên không trung, tiêu diệt gọn mục tiêu.

Rồng lửa của Sư đoàn 363 vút lên không trung, tiêu diệt gọn mục tiêu.

Tên tửa C-125-2TM của Sư đoàn 367 cũng rời bệ phóng...

Tên tửa C-125-2TM của Sư đoàn 367 cũng rời bệ phóng...

...xé toạc bầu trời, tìm diệt mục tiêu.

...xé toạc bầu trời, tìm diệt mục tiêu.

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn theo đường bay của tên lửa.

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn theo đường bay của tên lửa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xuống trận địa, biểu dương các kíp chiến đấu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xuống trận địa, biểu dương các kíp chiến đấu.

Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm các chiến sĩ tên lửa.

Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm các chiến sĩ tên lửa.

Chủ tịch nước và thủ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 367 vừa hoàn thành nhiệm vụ bắn nghiệm thu tên lửa.

Chủ tịch nước và thủ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 367 vừa hoàn thành nhiệm vụ bắn nghiệm thu tên lửa.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất