• Zalo

Rộ tin 'sắp chi thưởng gần 6 tháng lương', VietinBank nói gì?

Tài chínhThứ Tư, 16/12/2020 14:46:32 +07:00
(VTC News) -

ViettinBank  lên tiếng trước tin “sắp chi thưởng gần 6 tháng lương” gây xôn xao dư luận hai ngày qua.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết căn cứ các nghị định của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng và về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, đầu năm 2019 và 2020, ngân hàng đã trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước là Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018, 2019.

Rộ tin 'sắp chi thưởng gần 6 tháng lương', VietinBank nói gì? - 1

Hội đồng quản trị VietinBank ban hành 2 nghị quyết 450 và 440 chỉ để công bố về số liệu của các quỹ được trích cụ thể trong năm 2018 và 2019.

Tháng 12/2020, ngay khi nhận được phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, các bộ phận chức năng tại VietinBank đã trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và 2019, trong đó bao gồm các nội dung về trích lập các quỹ bắt buộc, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và chia cổ tức thông qua việc ban hành các nghị quyết số 450 và 440.

Việc trích 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi từ phương án phân phối lợi nhuận được phê duyệt và việc sử dụng 2 quỹ này tại VietinBank căn cứ theo quy định tài chính của tổ chức tín dụng và quy chế tài chính của VietinBank. Theo đó 2 quỹ này được sử dụng theo các kế hoạch, chương trình do cấp có thẩm quyền phê duyệt với các mục đích cụ thể theo quy định của pháp luật và VietinBank.

“Vì thế việc Hội đồng quản trị VietinBank ban hành 2 nghị quyết 450 và 440 chỉ để công bố về số liệu của các quỹ được trích cụ thể trong năm 2018 và 2019 mà không làm phát sinh việc “sắp chi thưởng gần 6 tháng lương” như một số thông tin”, VietinBank cho hay.

Trước đó, Nghị quyết của Hội đồng quản trị VietinBank thông qua phương án trích các quỹ năm 2018. Cụ thể, với lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2018 là 5.053 tỷ đồng, VietinBank sẽ trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 252,6 tỷ đồng; trích quỹ dự phòng tài chính 505,3 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tổng cộng hơn 1.393 tỷ đồng. Trong đó, cán bộ nhân viên VietinBank sẽ được 3 tháng lương bình quân thực hiện, 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (tối đa không quá 3 tháng lương bình quân thực hiện), và 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của cấp cán bộ quản lý. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ sẽ được trả cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị VietinBank cũng thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2019. Với lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2019 hơn 9.283 tỷ đồng, ngân hàng sẽ trích các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; quỹ dự phòng tài chính; quỹ khen thưởng và phúc lợi hơn 2.142 tỷ đồng... Trong đó, với quỹ khen thưởng và phúc lợi, cán bộ nhân viên ngân hàng này chi 2,8 tháng lương bình quân thực hiện cho người lao động, 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý.

Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ được trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định.

Báo cáo cho thấy 9 tháng đầu năm 2020, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank đạt 32.170 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 10.364 tỷ đồng, tăng 22,6% so với mức đạt được 9 tháng đầu năm 2020. Lãi ròng đạt 8.356 tỷ, tăng 22,4%.

Tại ngày 30/9, nợ xấu nội bảng của ngân hàng là 17.949 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối quý 2 và tăng 66% so với đầu năm. Trong khi nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) giảm thì nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) có xu hướng tăng mạnh. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 1,16% hồi đầu năm lên 1,87%.

Chuyên đề: Thưởng Tết 2021
Hòa Bình
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !

Đọc tiếp