Rhnull - nhóm máu hiếm nhất thế giới, chỉ 43 người sở hữu

Rhnull là nhóm máu hiếm nhất trên thế giới, tính đến nay, 43 trường hợp sở hữu nhóm máu này được ghi nhận.

 

Tại sao nhóm máu O Rh- lại hiếm?

Tại sao nhóm máu O Rh- lại hiếm?

Trong tất cả các nhóm máu, nhóm máu có kháng nguyên O Rh- được coi là hiếm nhất, chiếm khoảng 0,04% và chỉ tương thích với chính nó.
 
 
Bí ẩn chưa được lý giải về 4 nhóm máu quý hiếm nhất thế giới

Bí ẩn chưa được lý giải về 4 nhóm máu quý hiếm nhất thế giới

Nhóm máu Bombay, Rh-null, Lutheran, Rh âm tính được phân loại là những loại máu hiếm bởi tỷ lệ người sở hữu ít hơn một trong 1.000 người.
ZingNews/Science Nature
Chủ đề:

máu Rhnull

,

máu hiếm

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU