• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Rèn quân nghênh địch đổ bộ Trường Sa

Ra-đa canh trời Trường Sa

Ra-đa canh trời Trường Sa

Chắc tay súng, vững niềm tin

Chắc tay súng, vững niềm tin

Luyện tập đánh địch đột nhập đường không

Luyện tập đánh địch đột nhập đường không

Báo động, cơ động ra chiến hào, sẵn sàng chiến đấu

Báo động, cơ động ra chiến hào, sẵn sàng chiến đấu

Những người lính Trường Sa dạn dày sương gió luôn chắc tay súng

Những người lính Trường Sa dạn dày sương gió luôn chắc tay súng

Hỏa lực mạnh chờ địch đổ bộ nếu chúng dám bén mảng xâm phạm đảo

Hỏa lực mạnh chờ địch đổ bộ nếu chúng dám bén mảng xâm phạm đảo

Thường xuyên luyện tập để không bị động trước mọi tình huống bất ngờ

Thường xuyên luyện tập để không bị động trước mọi tình huống bất ngờ

Tập đánh địch đổ bộ xuống đảo

Tập đánh địch đổ bộ xuống đảo

Vì chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc

Vì chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc

Tuần tra trên đảo

Tuần tra trên đảo

Tuần tra bằng xuồng XQ trên thềm lục địa

Tuần tra bằng xuồng XQ trên thềm lục địa

Lai dắt tàu vào đảo

Lai dắt tàu vào đảo

Kiên trung giữa muôn trùng sóng gió

Kiên trung giữa muôn trùng sóng gió

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất