Răng mọc và rụng như thế nào?

Quá trình mọc răng diễn ra theo trình tự từ răng sữa, sau đó rụng đi nhường chỗ cho răng trưởng thành.

Bình luận