Rắn chuông tử nạn dưới nanh vuốt linh miêu

(VTC News) - Chỉ sau vài cú ra đòn nhanh và hiểm, linh miêu đã ngoạm trọn rắn chuông trong hàm răng nanh sắc nhọn.

Nguồn: Youtube 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế