Rắn biển kịch độc giãy giụa tuyệt vọng dưới móng vuốt đại bàng

(VTC News) - Rắn biển kịch độc trong clip có thể giết chết người chỉ bằng một nhát cắn nhưng điểm yếu của chúng là thường xuyên phải ngoi lên mặt nước hít dưỡng khí, vì thế nó đã trở thành mồi ngon cho đại bàng ma mãnh.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế