Rác vũ trụ những mảnh vỡ trôi nổi trong không gian, hiểm họa của Trái đất trong tương lai

Rất nhiều mảnh vỡ đang trôi nổi ở những độ cao khác nhau trong không gian, hoạt động thăm dò vũ trụ bắt đầu từ năm 1957 tạo ra lượng rác thải đặc biệt này, hình thành từ hơn 4.900 đợt phóng tàu vũ trũ và 200 vụ nổ trên quỹ đạo Trái đất.

Bình luận

Thị trường

Trí tuệ nhân tạo