Ra sông uống nước, linh dương đầu bò bị cá sấu phục kích, ngoạm cổ

(VTC News) - Cả đàn linh dương đầu bò ra sông uống nước, ngờ đâu cá sấu đã phục kích sẵn, chồm lên ngoạm cổ một con linh dương đầu bò, lôi tuột xuống sông ăn thịt.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113