Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Rà soát, thu hồi 8 cuốn từ điển tiếng Việt

Ngày 14/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết Cục Xuất bản, In và Phát hành đã đề nghị Sở TT&TT các tỉnh, thành thu hồi 8 cuốn từ điển bị NXB Đồng Nai thu hồi.

Trước đó, Cục yêu cầu các nhà xuất bản chủ động xem xét lại các từ điển đã phát hành và rà soát toàn bộ bản thảo đang trong quá trình xuất bản. Qua rà soát, ngày 14/10/2014, NXB Đồng Nai quyết định thu hồi 8 cuốn từ điển.

3 cuốn bị thu hồi vì in sai nội dung được duyệt, gồm Từ điển tiếng Việt – Giải nghĩa từ ngữ và mở rộng vốn từ dành cho học sinh lớp 1, 2, 3 (tác giả Khắc Trí - Trọng Tấn); Từ điển tiếng Việt – Giải nghĩa từ ngữ và mở rộng vốn từ dành cho học sinh lớp 4 (tác giả Khắc Trí – Trọng Tấn); Từ điển tiếng Việt – Giải nghĩa từ ngữ và mở rộng vốn từ dành cho học sinh lớp 5 (tác giả Khắc Trí – Trọng Tấn).

3 cuốn bị thu hồi do in sai nội dung được duyệt, sách chưa nộp lưu chiểu, chưa có quyết định phát hành của nhà xuất bản, gồm Từ điển tiếng Việt – Mở rộng từ và câu dành cho học sinh lớp 1, 2, 3 (tác giả Khắc Trí – Trọng Tấn); Từ điển tiếng Việt – Mở rộng từ và câu dành cho học sinh lớp 4 (tác giả Khắc Trí – Trọng Tấn); Từ điển tiếng Việt – Mở rộng từ và câu dành cho học sinh lớp 5 (tác giả Khắc Trí – Trọng Tấn).

2 cuốn bị thu hồi vì in sai tên xuất bản phẩm trong quyết định xuất bản, in sai nội dung được duyệt, sách chưa có quyết định phát hành của nhà xuất bản gồm Từ điển tiếng Việt (tác giả Chí Hùng – Quang Khang) và Từ điển tiếng Việt (tác giả Cẩm Nhung – Quang Khang).

Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đề nghị Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch chỉ đạo hệ thống thư viện trên toàn quốc không lưu trữ, không luân chuyển, không phục vụ bạn đọc các cuốn từ điển nêu trên.

Theo TTO
Video U23 Viet Nam vs U23 Quatar
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN