Vào trang tin này, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhìn cuộc đời

(VTC News) - Nhằm giúp người dân có cái nhìn tích cực, lạc quan, Indonesia đã cho ra mắt một website chỉ đưa tin tích cực về đất nước này.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế