Quyết định lùi thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới

Giáo dụcThứ Ba, 21/11/2017 18:38:00 +07:00

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (GDPT) về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK).

Giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho biết, đa số ĐBQH đồng ý lùi thời gian thực hiện Nghị quyết 88 và thay đổi triển khai chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu tuần tự, năm đầu tiên áp dụng với lớp đầu cấp tiểu học, năm thứ hai đối với lớp đầu cấp trung học cơ sở và năm thứ ba với lớp đầu cấp trung học phổ thông.

Nghị quyết cũng hoàn thành quá trình áp dụng chương trình, sách giáo khoa GDPT mới sau 5 năm kể từ năm bắt đầu triển khai.

sach giao khoa 2

 

Về thời điểm bắt đầu triển khai chương trình, SGK GDPT mới, có hai loại ý kiến, nhiều ĐBQH đồng tình với phương án Chính phủ đề xuất, bắt đầu thực hiện chương trình, SGK GDPT mới từ năm học 2019 -2020, lùi 1 năm so với thời gian quy định trong Nghị quyết 88.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị bắt đầu áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2020-2021, lùi 2 năm vì thực tế thời gian qua các công việc đều chậm tiến độ, trong khi phần việc còn lại là rất lớn, đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị để bảo đảm chất lượng triển khai chương trình.

Căn cứ ý kiến đại biểu, UBTVQH đã chỉ đạo Tổng Thư ký gửi phiếu xin ý kiến Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, SGK GDPT mới với hai phương án nêu trên.

Kết quả 39,31% tổng số ĐBQH chọn lùi 1 năm; 42,36% tổng số ĐBQH chọn lùi 2 năm. Tức là chưa có phương án nào có trên 50% tổng số ĐBQH bày tỏ chính kiến.

Điều này thể hiện sự cân nhắc thận trọng của các đại biểu đối với thời gian cần thiết để chuẩn bị triển khai chương trình, SGK mới.

Đồng thời cũng mong muốn với sự quyết tâm cao hơn nữa của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, hạn chế kéo giãn thời gian cũng như yêu cầu sử dụng kinh phí khi thực hiện chương trình phải hiệu quả, thiết thực.

Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong điều hành của Chính phủ, đồng thời, không gây áp lực về thời gian, cân đối điều hành kinh phí hợp lý, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm tính khả thi và chất lượng của việc triển khai chương trình, sách giáo khoa GDPT mới, UBTVQH đề nghị Quốc hội đồng ý cho phép lùi thời gian và thực hiện phương thức triển khai cuốn chiếu tuần tự chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới.

Thời hạn bắt đầu áp dụng chậm nhất là từ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với cấp THCS và từ năm học 2022-2023 đối với cấp THPT.

Để các nội dung trên được thể hiện rõ ràng trong Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH đề nghị đổi tên dự thảo Nghị quyết thành “Nghị quyết Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông”

Về tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng chương trình, biên soạn SGK giáo dục phổ thông mới, bảo đảm không tăng kinh phí; đồng thời, bố trí đủ nguồn lực, chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất để triển khai áp dụng.

Khi chuẩn bị đủ các điều kiện, Chính phủ báo cáo Quốc hội thời điểm áp dụng chương trình, SGK GDPT theo lộ trình quy định tại Nghị quyết này.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtc.vn