Quyết định giảm 30% thuế cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng

Đầu TưThứ Sáu, 19/06/2020 09:51:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 19/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Nghị quyết trên được thông qua với 91,1% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (440/446 đại biểu).

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Nghị quyết này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập.

Nhiều ý kiến đại biểu trước đó đề nghị mở rộng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam hoặc mở rộng đối tượng giảm thuế đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đề nghị bỏ tiêu chí lao động đóng bảo hiểm để đảm bảo công bằng đối với doanh nghiệp có doanh thu thấp nhưng sử dụng nhiều lao động hoặc chỉ áp dụng cho các đối tượng có doanh thu năm 2020 thấp hơn năm 2019.

Quyết định giảm 30% thuế cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng - 1

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về giảm thuế cho doanh nghiệp.

Sau khi tiếp thu các ý kiến trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình bỏ tiêu chí về số lao động đóng bảo hiểm để bảo đảm tính công bằng cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế TNDN đối với doanh nghiệp có quy mô vừa trong dự thảo Nghị quyết.

Ngoài ra, đề xuất của Chính phủ trước đó là giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỉ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người.

Tuy nhiên tại phiên thảo luận toàn thể, nhiều đại biểu đề nghị mở rộng đối tượng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cả doanh nghiệp có quy mô lớn hơn.

Với nghị quyết mới, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020. Đối tượng được hưởng ưu đãi là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Song Hy
Bình luận
vtc.vn