Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Quy trình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND như thế nào?

Xin giới thiệu quy trình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Giới thiệu quy trình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 22/5/2016.

Bước 1: Cử tri đến các điểm bỏ phiếu để tiến hành bầu cử.

Bước 2: Xuất trình thẻ cử tri và nhận phiếu bầu cử. Có 4 loại phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử đại biểu HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, phiều bầu cử đại biểu HĐND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, phiếu bầu cử đại biểu HĐND xã/phường/thị trấn.

Ảnh minh hoạ - Nguồn: Ịnternet 

Ảnh minh hoạ - Nguồn: Ịnternet 


Bước 3: Cử tri xem xét danh sách, tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trước khi viết phiếu bầu.

Bước 4: Cử tri không tin nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó.

Không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử. Không được đánh dấu trên phiếu bầu.

Không dược viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu. Không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu. Không gạch tên người ứng cử nào.

Bước 5: Cử tri viết xong phiếu bầu phải tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Bước 6: Tổ bầu cử sẽ đóng dấu "Đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri.

Nguồn: Báo Giao thông
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN