Quý I/2015, tổng tài sản của Vietcombank giảm hơn 37.000 tỷ đồng

(VTC News) – Vietcombank khiến dư luận bất ngờ khi công bố tổng tài sản quý 1/2015 của ngân hàng giảm tới 37.711,11 tỷ đồng, tương ứng 6,54% so với cuối năm 2014.

Tài sản giảm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2015. Một trong những điểm Vietcombank gây bất ngờ chính là tổng tài sản của cả ngân hàng và hệ thống hợp nhất đều giảm rất mạnh.

Cụ thể, tại thời điểm 31/3/2015, tổng tài sản có của riêng ngân hàng là 538.608,3, giảm 37.711,11 tỷ đồng, tương ứng 6,54%; tổng tài sản của ngân hàng và các công ty con là 539.756,98 tỷ đồng, giảm 37.231,86 tỷ đồng, tương ứng 6,45% so với 31/12/2014.

Có 4/10 chỉ tiêu cấu thành nên Tài sản có của ngân hàng bị sụt giảm. Trong đó, đáng kể nhất là Tiền gửi tại chỗ và cho vay các tổ chức tín dụng khác và chỉ tiêu Tiền mặt, vàng bạc, đá quý.

              Tài sản của Vietcombank giảm mạnh trong quý 1 

Tài sản của Vietcombank giảm mạnh trong quý 1 

Trong quý 1, chỉ tiêu tiền gửi tại chỗ và cho vay các tổ chức tín dụng khác chỉ còn 95.725,44 tỷ  đồng, giảm 50.341,48 tỷ đồng, tương ứng 34,46%, chỉ tiêu tiền, vàng bạc, đá quý giảm 1.550,85 tỷ đồng xuống 6.772,54 tỷ đồng.

Trước đó, tính cả năm 2014, chỉ tiêu này của ngân hàng cũng giảm mạnh.

Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2014, tổng tài sản có của riêng ngân hàng là 576.319,41 tỷ đồng, giảm 107.421,29 tỷ đồng, tương ứng 23,9%; tổng tài sản của cả hệ thống là 576.988, 84 tỷ đồng, giảm 107.994,81 tỷ đồng, tương ứng 23,03% so với cuối năm 2013.

Cùng với tài sản suy giảm, khoản lãi của Vietcombank vẫn chưa được cải thiện. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2015  đạt 1.134,61 tỷ đồng, giảm 35,24 tỷ đồng, tương đương 3,01% so với cùng kỳ năm 2014.

Đa số các chỉ tiêu kinh doanh chính của Vietcombank đều tăng trưởng dương nhưng do ngân hàng đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nên lợi nhuận sụt giảm.

Theo báo cáo hợp nhất, trong quý 1, thu nhập lãi thuần của Vietcombank đạt 3.496,27 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 2.916,38 tỷ đồng cùng kỳ năm 2014. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 337,58 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về cho Vietcombank 471,21 tỷ đồng.

Chi phí dự phỏng rủi ro tín dụng là yếu tố khiến lãi của Vietcombank đi lùi. Chỉ tiêu này đạt 1.517,26 tỷ đồng, tăng 319,02 tỷ đồng, tương ứng 26,62% so với quý 1/2014. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ từ 1.419,88 tỷ đồng lên 1.667,02 tỷ đồng.

Nợ xấu cũng là điểm đáng lo ngại của Vietcombank. Tại thời điểm 31/3, nợ xấu của Vietcombank đạt 25.015,85 tỷ đồng, chiếm 7,56% tổng dư nợ. Đây là tỷ lệ rất cao. Nợ có khả năng mất vốn đạt 4.769,71 tỷ đồng, chiếm 1,44% tổng dư nợ.

Dư nợ tín dụng tăng mạnh cùng nợ xấu. Cụ thể, cho vay khách hàng trong quý 1 đạt 330.781,89 tỷ đồng, tăng so với 323.332 tỷ đồng cuối năm 2014.

Lương bình quân 20,44 triệu đồng

Trong quý 1/2015, mặc dù Vietcombank khá chăm chỉ đăng tin tuyển dụng nhưng kết quả ngân hàng không có thêm nhân sự mới. Tại thời điểm 31/3, Vietcombank có 13.643 nhân viên, không đổi so với cuối năm 2014.

Số lượng nhân sự không  tăng nhưng Vietcombank lại tăng quỹ lương. Chi phí cho nhân viên trong quý 1 của ngân hàng là 836,47 tỷ đồng, cải thiện so với con số 711,78 tỷ  đồng của quý 1/2014.

Như vậy, bình quân, mỗi nhân viên ngân hàng đạt thu nhập 61,31 triệu đồng/người/3 tháng, tương đương 20,44 triệu đồng/người/tháng, tăng mạnh so với con số 18,9 triệu đồng/người/tháng trong cả năm 2014.

Cùng với ngân hàng, các công ty con của hệ thống cũng không tăng nhân sự trong quý 1. Theo báo cáo hợp nhất, tại ngày 31/13, nhân sự tại Vietcombank là 14.099 người, không đổi so với cuối năm 2014.

Cả hệ thống Vietcombank đã chi trả 852,39 tỷ đồng cho nhân viên. Bình quân, mỗi nhân viên trong hệ thống nhận 60,46 triệu đồng/người/3 tháng, tương đương 20,15 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn không đáng kể so với nhân viên ngân hàng.

Bảo Linh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN