Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Quy hoạch hồ Ba Mẫu đã được TP Hà Nội thông qua

(VTC News) - UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 757/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực công viên hồ Ba Mẫu thuộc hai phường Phương Liên và Trung Phụng quận Đống Đa thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 757/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực công viên hồ Ba Mẫu thuộc hai phường Phương Liên và Trung Phụng quận Đống Đa, Hà Nội (do công ty tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội lập và hoàn thành tháng 1/2010, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thẩm định).

Việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch khu vực công viên hồ Ba Mẫu được xem là phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt tại quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998.

  Quyết định số 757/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực công viên hồ Ba Mẫu thuộc hai phường Phương Liên và Trung Phụng quận Đống Đa thành phố Hà Nội.

Quyết định số 757/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực công viên hồ Ba Mẫu thuộc hai phường Phương Liên và Trung Phụng quận Đống Đa thành phố Hà Nội.

Ngoài ra quy hoạch dự án lần này được xem là đảm bảo được tính kế thừa và phát triển, tôn trọng kết quả thực hiện quy hoạch năm 2001, quy hoạch điều chỉnh phù hợp với hiện trạng và điều kiện thực tế của địa bàn.

Không những thế quy hoạch dự án cải tạo Công viên hồ Ba Mẫu đảm bảo quỹ đất để di dân tại chỗ; tập trung cải tạo, xây dựng công viên hồ Ba Mẫu thành một công trình công cộng phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi giải trí, hoạt động xã hội, cải tạo môi trường môi sinh.

Đồng thời Quyết định trên yêu cầu Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ theo theo đúng nội dung đã được phê duyệt,  đồng thời phải chủ trì, phối hợp với UBND quận Đống Đa, UBND hai phường Phương Liên và Trung Phụng tổ chức công bố công khai điều chỉnh quy hoạch được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết để thực hiện.

Quyết định cũng yêu cầu Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Chủ tịch hai phường Phương Liên và Trung Phụng có trách nhiệm quản lý, giám sát việc xây dựng theo điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt và xử lý việc xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Yêu cầu, Chánh văn phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở: Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Quy hoạch Kiến trúc, Chủ tịch UBND quận Đống Đa ... Giám đốc Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện dự án cải tạo Công viên hồ Ba Mẫu theo đúng quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 8 tháng 2 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội. 

Nhóm PV xã hội 

Chủ đề:
Video U23 Viet Nam vs U23 Quatar
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN