Quy định về quản lý, khai thác thông tin trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT

Kinh tếThứ Năm, 12/10/2017 14:42:00 +07:00

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1553/QĐ-BHXH ngày 28/09/2017 về quản lý, khai thác thông tin tại Hệ thống Thông tin giám định BHYT.

Theo Quyết định số 1553/QĐ-BHXH, thông tin trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT bao gồm:

Thông tin dùng chung toàn quốc (danh mục thuốc, máu, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật trong danh mục thanh toán BHYT do Bộ Y tế ban hành, thuốc cấp số đăng ký, thuốc kê khai, kê khai lại do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế công bố), thông tin danh mục các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT do BHXH Việt Nam cấp mã, thông tin của các danh mục khác có liên quan do BHXH Việt Nam quy định. Và Thông tin dùng chung toàn tỉnh, gồm dữ liệu thuốc, vật tư y tế áp dụng chung toàn tỉnh.

Dữ liệu bảng giá dịch vụ kỹ thuật còn hiệu lực áp dụng chung toàn tỉnh, thông tin tại từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT (dữ liệu dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế trong danh mục được phê duyệt sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; dữ liệu nhân viên y tế, trang thiết bị y tế sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; dữ liệu hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; dữ liệu kết quả giám định, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT). Các dữ liệu khác phục vụ giám định BHYT.

1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bộ Y tế nhấn nút khai trương Cổng dữ liệu y tế và Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế 

Trong quản lý thông tin trên Hệ thống, đơn vị quản lý thông tin được quyền cập nhật, sửa, xóa, điều chỉnh các thông tin thuộc trách nhiệm quản lý, có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh các thông tin ngay khi có thay đổi hoặc phát sinh mới.

Về khai thác thông tin từ Hệ thống, riêng cơ sở khám, chữa bệnh BHYT được quyền khai thác các thông tin từ Cổng tiếp nhận của Hệ thống, bao gồm: Tra cứu, kết xuất dữ liệu danh mục dùng chung toàn quốc, danh mục dùng chung tại tỉnh, danh mục dùng chung tại đơn vị. Bổ sung, điều chỉnh, xóa dữ liệu danh mục và dữ liệu khám, chữa bệnh của đơn vị trên cổng tiếp nhận của Hệ thống.

Tra cứu thông tin thẻ BHYT, lịch sử 06 lần khám, chữa bệnh gần nhất của người có thè BHYT đến khám, chữa bệnh tại đơn vị.

Gửi dữ liệu chi tiết đề nghị thanh toán BHYT lên cổng tiếp nhận ngay khi người bệnh kết thúc lần khám bệnh, đợt điều trị ngoại trú hoạc nội trú; được điều chỉnh, xóa, gửi lại dữ liệu chi tiết đề nghị thanh toán BHYT chưa gửi cơ quan BHXH giám định.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định việc sử dụng chữ ký điện tử; theo đó, chữ ký điện tử được tích hợp, sử dụng trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT theo đúng các quy định của pháp luật và khi có hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Chữ ký điện tử tích hợp trên báo cáo phải gồm chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (hoặc người được ủy quyền) và chữ ký số của cán bộ lập báo cáo hoặc của lãnh đạo bộ phận, phòng, ban nơi lập báo cáo.

Báo cáo kết xuất từ Hệ thống Thông tin giám định BHYT có tích hợp chữ ký số hợp lệ có giá trị pháp lý và thay thế báo cáo bằng văn bản giấy.

Thu Huyền
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtc.vn