Quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Kinh tếThứ Bảy, 01/06/2013 11:18:00 +07:00

(VTC News) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều để hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

(VTC News) - Ngày 10/11/2010 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 35/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC để hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo đó,  ngoài việc tuân thủ các quy định tại Thông tư 180 thì khi thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế còn phải đảm bảo các điều kiện như: Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp; Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet và có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với cơ quan Thuế.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử và xác nhận như: Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, Tết); Ngày nộp hồ sơ thuế điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

Thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử của cơ quan Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Cơ quan Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN) gửi thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ thuế điện tử đến địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế gửi đến.

Đối với trường hợp đến hạn nộp hồ sơ khai thuế điện tử mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế bằng giấy và nộp cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý.

Trường hợp do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN) trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì người nộp thuế không bị phạt hành chính về hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế nếu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2013.

Minh Loan

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn