Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý 4/2017.

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết ngày 31/12/2017 là 5.105 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV năm 2017 (từ ngày 1/10/2017 đến hết ngày 31/12/2017) là hơn 1.432 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2017 là 1.556 tỷ đồng.

Trong đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV năm 2017 là hơn 6,5 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý IV năm 2017 là 18 triệu đồng.

Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 1/1/2017 đạt 2.389 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết ngày 30/9/2017 là 5.222 tỷ đồng.

Video: Người dân mua xăng dầu cần biết thông tin này

>>> Đọc thêm: Tận mục dự án muối mỏ nghìn tỷ 'đắp chiếu' của Vinachem

Bình luận