Quý 1/2014, Petrolimex lãi hơn 330 tỷ đồng

Kinh tếThứ Bảy, 17/05/2014 01:12:00 +07:00

Theo báo cái tài chính hợp nhất quý 1/2014 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của tập đoàn trong quý đạt 337 tỷ.

Theo báo cái tài chính hợp nhất quý 1/2014 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của tập đoàn trong quý đạt 337 tỷ đồng.

Tổng doanh thu hợp nhất của Petrolimex trong quý đạt 51.818 tỷ đồng, thấp hơn 634 tỷ đồng so với tổng doanh thu cùng kỳ năm trước (quý 1/2013 Petrolimex đạt 52.452 tỷ đồng)

Dù tổng doanh thu thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Petrolimex lại tăng, đạt 337 tỷ đồng trong quý 1/2013, cùng kỳ năm 2013 tập đoàn này lãi 333,7 tỷ đồng.

petrolimex
Petrolimex 
Riêng lợi nhuận trước thuếhoạt động kinh doanh của các đơn vị trong nước, bao gồm công ty mẹ và 42 công ty xăng dầu thành viên do Petrolimex sở hữu 100% vốn điều lệ, là 28 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo số liệu Petrolimex công bố vào đầu tháng 5.2014 về lợi nhuận năm 2013, tập đoàn này lãi trước 2.021 tỷ đồng và sau thuế 1.578 tỷ đồng. Riêng khối kinh doanh xăng dầu trong nước lợi nhuận trước thế đạt 1.323 tỷ đồng, gần 850 tỷ đồng trong số đó từ hoạt động cốt lõi.

Năm 2014, Petrolimex dự kiến có doanh thu hợp nhất 200.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn tại thời điểm 31.12.2013 đạt 57.454 tỷ đồng. So với năm 2012, tổng tài sản tăng 2.412 tỷ đồng tương ứng tăng 4%, trong đó tài sản dài hạn tại thời điểm 31.12.2013 là 20.627 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là 36.829 tỷ đồng tương ứng tăng 7% so với cùng kỳ.

Theo Phương Mai/Motthegioi

Bình luận
vtc.vn