Quốc hội kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước vào kỳ họp cuối tháng 3

Chính trịThứ Ba, 23/02/2021 11:45:00 +07:00
(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 11 của khoá XIV, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 23/2, báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày. Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24/3, dự kiến bế mạc vào ngày 7/4. 

Ông Phúc cho biết, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, tuy nhiên có dự phòng các phương án trong trường hợp dịch bệnh diễn biến quá xấu.

Quốc hội kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước vào kỳ họp cuối tháng 3 - 1

Phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, đây là kỳ họp rất quan trọng, chuẩn bị chuyển giao công tác nhân sự, tập trung cao cho kiện toàn một số chức danh của bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIV.

Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng một số nội dung khác nếu “chưa chín”, cần thảo luận thêm và thời gian còn dài thì nên để lại khoá sau tiếp tục xem xét, quyết định.

Kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh Nhà nước. Tuy vậy, những người không còn giữ chức vụ vẫn thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội cho tới khi Quốc hội khoá mới được bầu ra.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra, Quốc hội cũng xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021.

Trương Huyền
Bình luận
vtc.vn