Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh

Thời sựThứ Bảy, 15/11/2014 03:56:00 +07:00

(VTC News) – Quốc hội đang công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

(VTC News) – Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn.


Chiều nay (15/11), Quốc hội chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Người đạt tín nhiệm cao nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội với 390 phiếu và tín nhiệm thấp nhiều nhất là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với 192 phiếu.

>>>Kết quả chi tiết số phiếu tín nhiệm 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

50 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn
Trước đó, đúng 9h sáng nay (15/11), Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Trước khi tiến hành lấy phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với 29 ủy viên, do ông Huỳnh Văn Tý làm trưởng ban. 484/484 đại biểu đã tán thành với danh sách kể trên.
Đúng 9h00 sáng nay (15/11) ĐBQH đã bỏ phiếu tín nhiệm với 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn  (Ảnh MQ)
Ông Huỳnh Văn Tý hứa trước Quốc hội sẽ làm việc nghiêm túc, thận trọng, công tâm trong quá trình lấy phiếu.

Theo phổ biến của ông Tý: phiếu tín nhiệm sẽ được phân 11 loại theo từng chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trên mỗi lá phiếu được ghi rõ họ tên với 3 mức độ: Tín nhiệm cao, Tín nhiệm, Tín nhiệm thấp. Phiếu được đóng dấu Quốc hội.

11 loại phiếu bao gồm: (1) Phiếu Chủ tịch nước; (2) Phiếu Phó Chủ tịch nước; (3) Phiếu Chủ tịch Quốc hội; (4) Phiếu các Phó Chủ tịch Quốc hội; (5) Phiếu các ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội; (6) Phiếu Thủ tướng Chính phủ; (7) Phiếu các Phó Thủ tướng Chính phủ; (8) Phiếu Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; (9) Phiếu Chánh án TAND tối cao; (10) Phiếu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (11) Phiếu Tổng kiểm toán Nhà nước.

Video: Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm50 chức danh chủ chốt

Phiếu không hợp lệ là phiếu không có dấu, không theo mẫu phát, phiếu đánh dấu cả 2 hoặc 3, hoặc không đánh dấu cả 3 ô, phiếu ghi những nội dung khác.

Các đại biểu có thể lựa chọn ngồi tại Hội trường lớn để ghi phiếu hoặc dời ra phòng làm việc của Đoàn đại biểu để ghi phiếu. Thời gian ghi phiếu là 30 phút.

Một số phiếu bất hợp lệ là không ghi cho ai.

Tổng số đại biểu tham gia biểu biểu quyết là 451. Số lượng đại biểu tán thành là 451. Như vậy có 100% đại biểu có mặt thông qua kết quả biểu quyết việc lấy phiếu tín nhiệm.

Xem số phiếu chi tiết của từng chức danh tại đây:

TTHọ và tênTín nhiệm caoTín nhiệmTín nhiệm thấp
Số phiếuTỷ lệ (%)Số phiếuTỷ lệ (%)Số phiếuTỷ lệ (%)
1 Ông Trương Tấn Sang
Chủ tịch Nước
380
76,46
84
16,9
20
4,02
2 Bà Nguyễn Thị Doan
Phó Chủ tịch Nước
302
60,76
168
33,8
15
3,02
3 Ông Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội
340
68,41
93
18,71
52
10,46
4 Ông Uông Chu Lưu
Phó Chủ tịch Quốc hội
344
69,22
124
24,95
14
2,82
5 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
Phó Chủ tịch Quốc hội
390
78,47
86
17,3
9
1,81
6 Bà Tòng Thị Phóng
Phó Chủ tịch Quốc hội
325
65,39
127
25,55
31
6,24
7 Ông Huỳnh Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch Quốc hội
295
59,36
159
31,99
28
5,63
8 Ông Phan Xuân Dũng
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội
212
42,66
248
49,9
23
4,63
9 Ông Nguyễn Văn Giàu
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội
317
63,78
155
31,19
12
2,41
10 Ông Trần Văn Hằng
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội
284
57,14
183
36,82
13
2,62
11 Ông Nguyễn Đức Hiền
Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội
225
45,27
228
45,88
30
6,04
12 Ông Phùng Quốc Hiển
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách
315
63,38
148
29,78
20
4,02
13 Ông Nguyễn Văn Hiện
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội
203
40,85
245
49,3
36
7,24
14 Ông Nguyễn Kim Khoa
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội
290
58,35
174
35,01
19
3,82
15 Ông Phan Trung Lý
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội
311
62,58
145
29,18
27
5,43
16 Bà Trương Thị Mai
Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội
365
73,44
104
20,93
13
2,62
17 Bà Nguyễn Thị Nương
Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội
272
54,73
183
36,82
28
5,63
18 Ông Nguyễn Hạnh Phúc
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
303
60,97
154
30,99
26
5,23
19 Ông Ksor Phước
Chủ tịch Hội đồng Dân tốc Quốc hội
302
60,76
164
33,00
16
3,22
20 Ông Đào Trọng Thi
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội
224
45,07
220
44,27
39
7,85
21 Ông Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng
320
64,39
96
19,32
68
13,68
22 Ông Vũ Đức Đam
Phó Thủ tướng
257
51,71
196
39,44
32
6,44
23 Ông Hoàng Trung Hải
Phó Thủ tướng
225
45,27
226
45,47
34
6,84
24 Ông Phạm Bình Minh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
320
64,39
146
29,38
19
3,82
25 Ông Vũ Văn Ninh
Phó Thủ tướng
202
40,64
246
49,5
35
7,04
26 Ông Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng
356
71,63
103
20,72
26
5,23
27 Ông Hoàng Tuấn Anh
Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch
93
18,71
235
47,28
157
31,59
28 Ông Nguyễn Thái Bình
Bộ trưởng Nội vụ
98
19,72
233
46,88
154
30,99
29 Ông Nguyễn Văn Bình
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
323
63,99
118
23,74
41
8,25
30 Bà Phạm Thị Hải Chuyền
Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội
108
21,73
256
51,51
119
23,94
31 Ông Hà Hùng Cường
Bộ trưởng Tư pháp
200
40,24
234
47,08
49
9,86
32 Ông Trịnh Đình Dũng
Bộ trưởng Xây dựng
236
47,48
201
40,44
48
9,66
33 Ông Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng Tài chính
247
49,7
197
39,64
41
8,25
34 Ông Vũ Huy Hoàng
Bộ trưởng Công thương
156
31,39
224
45,07
102
20,52
35 Ông Phạm Vũ Luận
Bộ trưởng Giáo dục
Đào tạo
133
26,76
202
40,64
149
29,98
36 Ông Nguyễn Văn Nên
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
200
40,24
243
48,89
39
7,85
37 Ông Cao Đức Phát
Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
206
41,45
224
45,27
54
10,87
38 Ông Giàng Seo Phử
Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
127
25,55
262
52,72
95
19,11
39 Ông Trần Đại Quang
Bộ trưởng Công an
264
53,12
166
33,4
50
10,06
40 Ông Nguyễn Minh Quang
Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường
85
17,1
287
57,75
111
22,33
41 Ông Nguyễn Quân
Bộ trưởng Khoa học Công nghệ
105
21,13
313
62,98
65
13,08
42 Ông Nguyễn Bắc Son
Bộ trưởng Thông tin truyền thông
136
27,36
267
53,72
79
15,9
43 Ông Phùng Quang Thanh
Bộ trưởng Quốc phòng
313
62,98
129
25,96
41
8,25
44 Ông Đinh La Thăng
Bộ trưởng Giao thông Vận tải
362
72,84
91
18,31
28
5,63
45 Bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ trưởng Y tế
97
19,52
192
38,63
192
38,63
46 Ông Huỳnh Phong Tranh
Tổng Thanh tra Chính phủ
170
34,21
244
49,09
68
13,68
47 Ông Bùi Quang Vinh
Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư
351
70,62
112
22,54
20
4,02
48 Ông Trương Hòa Bình
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
205
41,25
225
45,27
50
10,06
49 Ông Nguyễn Hòa Bình
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
207
41,65
235
47,28
43
8,65
50 Ông Nguyễn Hữu Vạn
Tổng Kiểm toán nhà nước
105
21,13
318
63,98
62
12,47

Nhóm PV Xã hội


Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn