• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Quay thưởng trúng cừu, lợn, lừa trong buổi tổng kết cuối năm

Trong buổi tổng kết có màn quay thưởng để mọi người nhận được cừu, lừa...

Trong buổi tổng kết có màn quay thưởng để mọi người nhận được cừu, lừa...

Một công ty ở Giang Tô (Trung Quốc) gây choáng cho nhân viên khi đưa cả lừa, lợn, cừu vào buổi tổng kết.

Một công ty ở Giang Tô (Trung Quốc) gây choáng cho nhân viên khi đưa cả lừa, lợn, cừu vào buổi tổng kết.

Theo ban tổ chức, công ty đã phải dành thời gian 1 tuần trước khi diễn ra tổng kết để mua lừa, ngựa, cừu ở Sơn Đông về

Theo ban tổ chức, công ty đã phải dành thời gian 1 tuần trước khi diễn ra tổng kết để mua lừa, ngựa, cừu ở Sơn Đông về

Những chủ nhân của các chú lừa trong buổi tổng kết

Những chủ nhân của các chú lừa trong buổi tổng kết

Theo tiết lộ của ban tổ chức, giá mua các con vật này không hề rẻ, khoảng 8.000 nhân dân tệ/lừa và 800 nhân dân tệ/lợn...

Theo tiết lộ của ban tổ chức, giá mua các con vật này không hề rẻ, khoảng 8.000 nhân dân tệ/lừa và 800 nhân dân tệ/lợn...

Công ty muốn qua hành động lạ lùng này để mong các nhân viên đều có Tết ấm áp, hạnh phúc

Công ty muốn qua hành động lạ lùng này để mong các nhân viên đều có Tết ấm áp, hạnh phúc

Trong buổi tổng kết có màn quay thưởng để mọi người nhận được cừu, lừa...

Trong buổi tổng kết có màn quay thưởng để mọi người nhận được cừu, lừa...

Những người nhận được chú lợn đáng yêu trong buổi tổng kết

Những người nhận được chú lợn đáng yêu trong buổi tổng kết

Những chủ nhân của những con lừa trong buổi tổng kết

Những chủ nhân của những con lừa trong buổi tổng kết

Công ty muốn qua hành động lạ lùng này để mong các nhân viên đều có Têt ấm áp, hạnh phúc

Công ty muốn qua hành động lạ lùng này để mong các nhân viên đều có Têt ấm áp, hạnh phúc

Những người nhận được chú lợn đáng yêu trong buổi tổng kết

Những người nhận được chú lợn đáng yêu trong buổi tổng kết

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất