BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN WEBBẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN MOBILE
Chi tiết vui lòng xem báo giá dưới đây
DỊCH VỤ ĐĂNG TIN/BÀI PR (Đơn vị: VNĐ/tin,bài)
Vị trí Đơn giá (VNĐ/bài) Mô tả
Top 1 chuyên mục 7.000.000 Link + ảnh xuất hiện tại vị trí số 1 trên cate chuyên mục trên trang chủ tối thiểu 2h rồi lùi dần.
Top 2 trở xuống cate chuyên mục trang chủ 3.500.000 Link bài xuất hiện tại vị trí số 2 trở xuống trên cate chuyên mục trên trang chủ tối thiểu 2h rồi lùi dần.
Chuyên mục 2.000.000 Link + ảnh xuất hiện trong trang chuyên mục tối thiểu 2h rồi lùi dần.
Tin nổi bật  trang chủ 20.000.000 Link + ảnh xuất hiện tại vị trí tin nổi bật trang chủ, đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục phù hợp trong 2h sau đó lùi dần.
Tin mới nhất trang chủ 15.000.000 Link bài xuất hiện tại vị trí tin mới nhất trang chủ, đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục phù hợp trong 2h sau đó lùi dần.
Mục doanh nghiệp 2.000.000 Link + ảnh xuất hiện tại box “Doanh nghiệp” trên trang chủ và các trang chuyên mục rồi lùi dần khi có thông tin mới.
Chi tiết và quy định bài viết vui lòng xem báo giá dưới đây
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN MOBILE
Chi tiết vui lòng xem báo giá dưới đây