Quảng Trị: Tặng bò bị lở mồm long móng cho dân nghèo

(VTC News) - Người dân Quảng Trị phát hiện 10 con bò từ chương trình giảm nghèo bền vững, có 4 con bị bệnh lở mồm long móng.

VTC9

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO